Działy - zarządzanie wieloma działami/firmami z jednego konta

Utworzono: 2015-08-07
Ostatnia aktualizacja: 2017-06-27
Liczba odwiedzin posta: 1097

Dodaliśmy do Sugestera nową funkcję - sortowanie zgłoszeń, maili, zadań itp. za pomocą działów. W ten sposób możesz w łatwy sposób uporządkować obieg informacji w jednej firmie, która jest podzielona na wiele działów, jak i zarządząć kilkoma mniejszymi przedsiębiorstwami.

Działy mogą funkcjonować praktycznie jak osobne konta na Sugesterze. Osoby podpięte tylko do danego działu (działów) będą miały osobną kolejkę zgłoszeń do przydzielenia, do której trafiać będą tylko maile i zadania przypisane do tego działu. Z kolei właściciel konta zawsze ma możliwość przeglądania wszystki treści, bez względu na dział itp.

Dodawanie i konfigurowanie nowych działów jest bardzo proste. Aby stworzyć nowy dział, wejdź w Ustawienia > Działy i kliknij w przycisk Nowy dział.

Zobaczysz następujący ekran:

W tym miejscu możesz nadać działowi nazwę i krótki opis, określić którzy użytkownicy mają do niego dostęp oraz maile z których skrzynek będą widoczne w widoku danego działu. Przykładowo możesz stworzyć dział "Marketing", do którego dostęp będą mieli Jan Kowalski i Anna Nowak, a trafiać do nich będą maile wysyłane na adresy marketing@twojafirma.pl, prasa@twojafirma.pl i all@twojafirma.pl.

Kiedy skonfigurujesz dział, kliknij Zapisz. Twój nowy dział jest widoczny w głównej skrzynce. Główny panel w firmie z kilkoma skonfigurowanymi działami może wyglądać na przykład tak:Powrót


Dodaj komentarz