Uprawnienia (role) użytkowników

Utworzono: 2015-12-23
Ostatnia aktualizacja: 2017-06-23
Liczba odwiedzin posta: 1140

Dla każdego użytkownika (lub grupy użytkowników) można stworzyć dokładnie dopasowaną rolę. Opcja ta jest dostępna w panelu Ustawienia > Użytkownicy > Role > Dodaj nową rolę.

Nowa rola użytkownika

Po kliknięciu tej pozycji zobaczysz menu, które pozwala szczegółowo określić do których funkcji Sugestera dana osoba ma mieć dostęp. Nowej roli możesz też nadać dowolną nazwę.

Uwaga: poniższe ustawienia nie wpływają w żaden sposób na istniejącą strukturę działów i innych uprawnień. Zatem na przykład jeśli dany użytkownik ma rolę, która pozwala mu na dostęp do bazy klientów, ale baza klientów jest podzielona na działy do części z których nie należy, to dalej zobaczy tylko klientów z tych działów, do których ma dostęp.1. Inbox - czy użytkownik ma jakikolwiek dostęp do inboxu.
 • Dostęp do własnych danych - minimalny poziom dostępu. Dany użytkownik będzie miał dostęp tylko do tych rzeczy w inboxie (maili, zadań, postów) które albo sam utworzył albo zostały mu przez kogoś przypisane.
 • Dostęp do danych nieprzypisanych do nikogo - średni poziom dostępu. Dany użytkownik będzie mógł przeglądać i zmieniać wszystkie posty, maile i zadania które są przypisane do niego oraz te, które czekają jeszcze na przydzielenie.
 • Dostęp do danych przypisanych do dowolnej osoby - wysoki poziom dostępu. Dany użytkownik będzie miał dostęp do wszystkich maili, zadań i postów na Twoim koncie.
 • Kasowanie konwersacji na czacie - użytkownik może usunąć rozmowę na czacie. Domyślnie każdy operator z rolą Użytkownika ma dostęp do tej opcji. 
2. Czaty - czy użytkownik ma jakikolwiek dostęp do czatów.
 • Dostęp do własnych danych - minimalny poziom dostępu. Użytkownik będzie widział tylko czaty, które sam zaczął lub zostały mu przypisane.
 • Dostęp do danych nieprzypisanych do nikogo - średni poziom dostępu. Użytkownik będzie mógł sam odpowiadać na czaty od klientów (nie ma potrzeby wcześniej mu ich przypisywać).
 • Dostęp do danych przypisanych do dowolnej osoby - wysoki poziom dostępu. Użytkownik będzie mógł sam rozpoczynać i odpowiadać na czaty, oraz przeglądać czaty innych użytkowników.
 • Kasowanie konwersacji - możliwość usuwania rozmowy na czacie. Domyślnie każdy operator z rolą Użytkownika ma taką możliwość. 
 • Czyszczenie historii czatu - możliwość usuwania rozmowy na czacie tylko w oknie rozmówcy. Domyślnie każdy operator z rolą Użytkownika ma taką możliwość. 
3. Klienci - dostęp do modułu CRM (bazy klientów). Użytkownik będzie mógł przeglądać, dodawać, edytować i usuwać klientów.
 • Dostęp do własnych klientów - minimalny poziom dostępu. Użytkownik będzie widział tylko klientów, którzy są do niego przypisani
 • Dostęp do klientów przypisanych do innych osób - wysoki poziom dostępu. Użytkownik będzie widział wszystkich klientów, nie tylko tych, których sam dodał i są do niego przypisani, ale również klientów wszystkich innych użytkowników na Twoim koncie.
 • Dodawanie klientów - użytkownik z tymi uprawnieniami będzie mógł tworzyć nowych klientów i dodawać ich do bazy
 • Edycja klientów własnych - uprawnia użytkownika do nanoszenia zmian tylko na kontach klientów do niego przypisanych
 • Edycja klientów przypisanych do innych osób - użytkownik może modyfikować dane dowolnych klientów, w obrębie całego konta
 • Kasowanie klientów własnych - umożliwia użytkownikowi usuwanie jego klientów z bazy
 • Kasowanie klientów przypisanych do innych osób - użytkownik może usunąć z bazy dowolnego klienta
 • Dostęp do danych kontaktowych - użytkowni będzie miał wgląd w kontakty wszystkich klientów
 • Dostęp do klientów przypisanych do nie moich projektów - użytkownik będzie miał dostęp do klientów, którzy są przypisani do projektu, jaki jego nie obejmuje
4. Interesy - dostęp do menu "Interesy". Użytkownik będzie mógł przeglądać interesy, edytować je oraz dodawać nowe.

5. Skrzynki e-mail - dostęp do ustawień skrzynek e-mail. Użytkownik będzie mógł zmieniać ustawienia istniejących skrzynek (np. stopki i automatyczne odpowiedzi) oraz dodawać i usuwać skrzynki.

6. Szablony e-mail - dostęp do szablonów e-maili. Użytkownik z tymi uprawnieniami może dodawać, usuwać i edytować istniejące szablony e-maili (gotowe odpowiedzi).

7. Projekty - dostęp do menu "Projekty" i całego modułu zarządzania projektami. Takie uprawnienia pozwalają dodawać, usuwać i zmieniać wszystkie projekty w koncie.

8. Forum sugestii - dostęp do menu "Fora" i wszystkie związane z tym uprawnienia, czyli dodawanie i usuwanie forów oraz wykonywanie akcji na postach (edytowanie, usuwanie, ukrywanie, odpowiadanie itp.).

9. Baza wiedzy - możliwość dodawania i usuwania baz wiedzy oraz manipulowania postami.

10. Pliki - możliwość dodawania i manipulowania plikami w przypisanym do Sugestera dysku w chmurze.

11. Raporty - możliwość przeglądania raportów, w tym edytowania i wypełniania timesheetów (dziennych raportów pracy).

12. Menu "Skróty" - dostęp do skrótów.

13. Importy - możliwość importowania i eksportowania danych z konta.

14. Ustawienia konta - dostęp do wszystkich ustawień konta.

15. Wszystkie działy - daje użytkownikowi dostęp do wszystkich działów (czyli w praktyce wszystkich maili, zadań itp. na koncie).


Powrót


Dodaj komentarz