Uprawnienia (role) użytkowników

Utworzono: 2015-12-23
Ostatnia aktualizacja: 2017-11-24
Liczba odwiedzin posta: 1228

Uprawnienia w Sugesterze różnią się w zależności od roli, jaką pełni dany użytkownik w firmie. Dostęp do innych danych będzie posiadał zwykły pracownik, a inne przywileje będzie miał manager.

Domyślnie w systemie są 4 poziomy uprawnień. Przeczytać o nich możesz w artykule Domyślne poziomy uprawnień użytkowników.

Dla każdego użytkownika (lub grupy użytkowników) można też stworzyć w Sugesterze dokładnie dopasowaną rolę.

W tym artykule znajdziesz:

 • jak stworzyć nową rolę
 • ustawianie uprawnień
 • jak przypisać rolę do użytkownika


Dodawanie nowej roli

Aby stworzyć nową rolę dla usera, należy wejść w Ustawienia>Użytkownicy>Role>Dodaj nową rolę.

Po kliknięciu tej pozycji zobaczysz menu, które pozwala szczegółowo określić, do których funkcji Sugestera dana osoba ma mieć dostęp. Nowej roli możesz też nadać dowolną nazwę.

Uwaga: poniższe ustawienia nie wpływają w żaden sposób na istniejącą strukturę działów. Na przykład, jeśli dany użytkownik ma rolę, która pozwala mu na dostęp do bazy klientów, ale baza klientów jest podzielona na działy, to pracownik będzie miał dostęp tylko do klientów, którzy znajdują się w jego dziale.
 

Ustawianie uprawnień
 1. Inbox - czy użytkownik ma jakikolwiek dostęp do inboxu.
 • Dostęp do własnych danych - minimalny poziom dostępu. Dany użytkownik będzie miał dostęp tylko do tych rzeczy w inboxie (maili, zadań, postów) które albo sam utworzył albo zostały mu przez kogoś przypisane.
 • Dostęp do danych nieprzypisanych do nikogo - średni poziom dostępu. Dany użytkownik będzie mógł przeglądać i zmieniać wszystkie posty, maile i zadania które są przypisane do niego oraz te, które czekają jeszcze na przydzielenie.
 • Dostęp do danych przypisanych do dowolnej osoby (w swoich działach) - wysoki poziom dostępu. Dany użytkownik będzie miał dostęp do wszystkich maili, zadań i postów na Twoim koncie w ramach działu, do którego należy
 • Opcja kasowania wszystkich elementów - wysoki poziom dostępu, pozwala usunąć wszystkie posty w inboxie. Opcja dostępna jedynie dla usera z uprawnieniami admina lub ownera
2. Czaty - czy użytkownik ma jakikolwiek dostęp do czatów.
 • Dostęp do własnych danych - minimalny poziom dostępu. Użytkownik będzie widział tylko czaty, które sam zaczął lub zostały mu przypisane.
 • Dostęp do danych nieprzypisanych do nikogo - średni poziom dostępu. Użytkownik będzie mógł sam odpowiadać na czaty od klientów (nie ma potrzeby wcześniej mu ich przypisywać).
 • Dostęp do danych przypisanych do dowolnej osoby (w swoich działach) - Użytkownik będzie mógł sam rozpoczynać i odpowiadać na czaty, oraz przeglądać czaty innych użytkowników w ramach działu, do którego jest przypisany.
 • Szablony odpowiedzi - możliwość tworzenia szablonów odpowiedzi na czacie
 • Kasowanie konwersacji - możliwość usuwania rozmowy na czacie. Domyślnie każdy operator z rolą Użytkownika ma taką możliwość. 
 • Czyszczenie historii czatu - możliwość usuwania rozmowy na czacie tylko w oknie rozmówcy. Domyślnie każdy operator z rolą Użytkownika ma taką możliwość. 
3. Klienci - dostęp do modułu CRM (bazy klientów). Użytkownik będzie mógł przeglądać, dodawać, edytować i usuwać klientów.
 • Dostęp do własnych klientów - minimalny poziom dostępu. Użytkownik będzie widział tylko klientów, którzy są do niego przypisani
 • Dostęp do klientów przypisanych do innych osób - wysoki poziom dostępu. Użytkownik będzie widział wszystkich klientów, nie tylko tych, których sam dodał i są do niego przypisani, ale również klientów wszystkich innych użytkowników na Twoim koncie.
 • Dodawanie klientów - użytkownik z tymi uprawnieniami będzie mógł tworzyć nowych klientów i dodawać ich do bazy
 • Edycja klientów własnych - uprawnia użytkownika do nanoszenia zmian tylko na kontach klientów do niego przypisanych
 • Edycja klientów przypisanych do innych osób - użytkownik może modyfikować dane dowolnych klientów, w obrębie całego konta
 • Kasowanie klientów własnych - umożliwia użytkownikowi usuwanie jego klientów z bazy
 • Kasowanie klientów przypisanych do innych osób - użytkownik może usunąć z bazy dowolnego klienta
 • Dostęp do danych kontaktowych - użytkownik będzie miał wgląd w kontakty wszystkich klientów
 • Dostęp do klientów przypisanych do nie moich projektów - użytkownik będzie miał dostęp do klientów, którzy są przypisani do projektu, jaki jego nie obejmuje
 • Dostęp do klientów bez przypisanych projektów - użytkownik będzie miał wgląd do klientów, którzy nie mają projektów, mimo ograniczeń ustawionych w module Projekty
 • Kontakty - user będzie widział dane kontaktowe klienta tj. adres email oraz numer telefonu
4. Interesy - dostęp do menu "Interesy". Użytkownik będzie mógł przeglądać interesy, edytować je oraz dodawać nowe.
 • Dostęp do własnych interesów - minimalny poziom dostępu. Użytkownik będzie widział tylko interesy, które są do niego przypisane
 • Dostęp do interesów przypisanych do innych osób - wysoki poziom dostępu. Użytkownik będzie widział wszystkie interesy, nie tylko te, które sam dodał i są do niego przypisane, ale również interesy wszystkich innych użytkowników na Twoim koncie.
 • Dodawanie interesów - użytkownik z tymi uprawnieniami będzie mógł tworzyć nowe interesy
 • Edycja interesów własnych - uprawnia użytkownika do nanoszenia zmian tylko na interesach do niego przypisanych
 • Edycja interesów przypisanych do innych osób - użytkownik może modyfikować dowolny interes, w obrębie całego konta
 • Kasowanie interesów własnych - umożliwia użytkownikowi usuwanie jego interesów z bazy
 • Kasowanie interesów przypisanych do innych osób - użytkownik może usunąć z bazy dowolny interes
 • Dostęp do danych kontaktowych i cen - user będzie widział dane kontaktowe klienta tj. adres email oraz numer telefonu, a także kwoty transakcji
 • Dostęp do faktur - jeśli masz włączoną na koncie integrację z Fakturownią user będzie miał dostęp do podglądu faktur

5. Skrzynki e-mail - dostęp do ustawień skrzynek e-mail. Użytkownik będzie mógł zmieniać ustawienia istniejących skrzynek (np. stopki i automatyczne odpowiedzi) oraz dodawać i usuwać skrzynki.

6. Szablony e-mail - dostęp do szablonów e-maili. Użytkownik z tymi uprawnieniami może dodawać, usuwać i edytować istniejące szablony e-maili (gotowe odpowiedzi).

7. Projekty - dostęp do menu "Projekty" i całego modułu zarządzania projektami. Takie uprawnienia pozwalają dodawać, usuwać i zmieniać wszystkie projekty w koncie.

8. Forum sugestii - dostęp do menu "Fora" i wszystkie związane z tym uprawnienia, czyli dodawanie i usuwanie forów oraz wykonywanie akcji na postach (edytowanie, usuwanie, ukrywanie, odpowiadanie itp.).

9. Baza wiedzy - możliwość dodawania i usuwania baz wiedzy oraz manipulowania postami.

10. Pliki - możliwość dodawania i manipulowania plikami w przypisanym do Sugestera dysku w chmurze.

11. Raporty - możliwość przeglądania raportów, w tym edytowania i wypełniania timesheetów (dziennych raportów pracy).

12. Menu "Skróty" - dostęp do skrótów.

13. Importy - możliwość importowania i eksportowania danych z konta.

14. Ustawienia konta - dostęp do wszystkich ustawień konta.

15. Wszystkie działy - daje użytkownikowi dostęp do wszystkich działów (czyli w praktyce wszystkich maili, zadań itp. na koncie).


Powrót


Dodaj komentarz