Portal klienta / Panel dla klienta

Utworzono: 2016-11-10
Ostatnia aktualizacja: 2017-08-10

Liczba odwiedzin posta: 757

Aby ułatwić jeszcze bardziej obsługę klientów w Twojej firmie i dać każdemu klientowi możliwość podglądu swoich zgłoszeń, dodaliśmy do modułu helpdesku Portal klienta. Dzięki niemu każdy Twój klient może w każdej chwili przejrzeć wszystkie swoje zgłoszenia jakie do Ciebie wysłał, czy to droga mailową, czy bezpośrednio dodając zadanie z poziomu swojego portalu. W tym miejscu widać wszystkie maile, wraz z odpowiedziami oraz zadania. Klient może sprawdzić jaki status ma zgłoszony przez niego problem, jaki jest termin realizacji i kto odpowiada za wykonanie zadania. Dodatkowo cała historia zgłoszeń jest dostępna w jednym miejscu, zarówno dla Ciebie jak i Twojego klienta. 
Oczywiście każdy klient ma dostęp tylko do swoich zgłoszeń. 

Portal możesz udostępnić wszystkim swoim klientom lub tylko wybranym.

1. Jeśli chcesz udzielić dostępu do portalu wszystkim swoim klientom, bez wyjątku:
  • wejdź w Ustawienia>Konfiguracja helpdesku > checkbox Portal klienta
  • skopiuj link jaki pojawi się po zaznaczeniu checkboxu i roześlij go swoim klientom
  • klient korzysta zawsze z tego linku, by wejść na swój portal
  • poinstruuj swoich klientów, że po kliknięciu na link pojawi się okno do rejestracji. Po podaniu loginu i hasła klient rejestruje się do swojego portalu i może już dodawać w nim swoje zgłoszenia2. Jeśli chcesz udzielić dostępu do portalu wybranym klientom:
  • wejdź w zakładkę Klienci, wybierz danego klienta, kliknij Edytuj, rozwiń Więcej opcji, a następnie zaznacz checkbox Portal klienta
  • wybierz jakie zgłoszenia mają się wyświetlać na portalu: wszystkie, w zależności od daty lub może tylko nowoutworzone
  • wyślij link jaki zostanie wygenerowany do swojego klienta, który pojawi się w głównym widoku na karcie klienta
  • poinstruuj swoich klientów, że po kliknięciu na link pojawi się okno do rejestracji. Po podaniu loginu i hasła klient rejestruje się do swojego portalu i może już dodawać w nim swoje zgłoszenia
  • klient korzysta zawsze z tego linku, by wejść na swój portal


Pamiętaj! Zadania, jakie są dodawane przez portal, pojawiają się w Sugesterze w folderze Do przydzielenia. Dzięki temu możesz z tego miejsca łatwo delegować zadania w swoim teamie. Po przydzieleniu zadania jednemu ze swoich pracowników oraz podania terminu wykonania, klient widzi na swoim portalu, kto zajmuje się jego sprawą i kiedy może liczyć na rozwiązanie problemu.

Ważne! Klient na swoim portalu widzi swoją korespondencję ze wszystkimi użytkownikami.


 


Powrót


Dodaj komentarz