Wyświetlaj komentarze na liście (tak jak na Facebooku)

Utworzono: 2015-05-12
Ostatnia aktualizacja: 2016-02-05

Liczba odwiedzin posta: 824

Komentarze na Twoim Forum Sugestii mogą być dodawane za pośrednictwem wtyczki Facebooka. Będą wtedy wyglądały w ten sposób:


Z kolei komentarze systemowe wyglądają tak:Powrót


Dodaj komentarz