Własne nazwy modułów Sugestera

Utworzono: 2015-08-24
Ostatnia aktualizacja: 2018-08-03

Liczba odwiedzin posta: 1420

Dodaliśmy do Sugestera możliwość nadania poszczególnym modułom programu własnych nazw. W ten sposób można dostosować Sugestera do wewnętrznego nazewnictwa w swojej firmie lub zmniejszyć wysiłek użytkowników związany z przechodzeniem na nowy system.

Własne nazwy modułów można zdefiniować w menu Ustawienia > Ustawienia konta w sekcji Konfiguracja menu. Wygląda to następująco:

Aby zmienić nazwę danego modułu, należy zaznaczyć checkbox po jego prawej stronie, wpisać nową nazwę i kliknąć Zapisz na dole strony lub nacisnąć Ctrl+S.Powrót


Dodaj komentarz