Użytkownik z dostępem tylko do postów i maili z danego działu (zapraszanie klienta do Sugestera)

Utworzono: 2015-09-14
Ostatnia aktualizacja: 2017-02-14

Liczba odwiedzin posta: 1208

Jeżeli chcemy aby użytkownik miał ograniczony dostęp do systemu ( jest np. naszym klientem i chcemy aby mógł przydzielać zadania,  komentować, sprawdzać postęp zadań z pewnego działu itp) należy dodać go do systemu w następujący sposób:

Przejść do menu Ustawienia  > Użytkownicy wybrać "Zaproś użytkownika" , ustawić mu uprawnienia "Dostęp tylko do skrzynki e-mail i swoich zadań" .  Następnie, gdy  zaakceptuje zaproszenie - można wejść w edycje jego profilu i zaznaczyć do których projektów może mieć dostęp.

Domyślnie, gdy tworzy się nowy projekt w menu Projekty - zaznaczone jest, że wszyscy mają dostęp. Jeżeli odhaczymy ten czeckbox - można wybrać osoby które mają do niego dostępNa tej stronie opisaliśmy kilka przykładowych  workflowów - przykładów zarządzania projektem dla klientów zaproszonych do systemu

 


Powrót


Dodaj komentarz