Tworzenie automatycznego powiadomienia użytkowników o jakichkolwiek zmianach w danych klientach (dynamiczna lista, dynamiczne zadania cykliczne)

Utworzono: 2017-01-25
Ostatnia aktualizacja: 2018-07-04

Liczba odwiedzin posta: 828

Aby uzyskać powiadomienia o jakichkolwiek zmianach trzeba najpierw w klientach stworzyć listę dynamiczną: (poniżej krótka podpowiedź wideo)


następnie  w menu Ustawienia  > Ustawienia Konta > Automatyzacje > Zadania cykliczne utworzyć zadanie cykliczne "Tworzenie zadania na podstawie danych wyszukanych klientów" i wybrać dynamiczną listę wyszukiwania klientów, którą stworzyliśmy na liście klientów.Takie zadanie następnie możemy przydzielić do użytkownika lub grupy.
Za pomocą tego typu dynamicznej listy wyszukiwania klientów + zadania automatycznego możemy uzyskać rodzaj powiadomienia o zmianach w danych klientów.


Powrót


Dodaj komentarz