Automatyczna akcja na folderach w inboxie

Utworzono: 2022-11-04
Ostatnia aktualizacja: 2023-03-15
Liczba odwiedzin posta: 414

Dodaliśmy w tym tygodniu nową funkcję do folderów w Sugesterze, która rozwiąże problem przepełnionych folderów z automatycznymi powiadomieniami np. z allegro itp. Dzięki tej funkcji możemy ustawić dla konkretnego folderu, co się ma dziać z mailami, które do niego trafią.

Dostępne są 3 opcje:
  • usunięcie maili z folderu (przeniesienie do kosza, skąd po 30 dniach zostaną usunięte na zawsze)
  • zamknięcie maili z folderu
  • zmiana statusu maili z folderu (w szczególności, jeśli status jest statusem zamykającym to mail od razu się zamknie).
Każda z powyższych akcji jest wykonywana automatycznie i wywoływana jest jedynie na mailach w danym folderze (nie dotyczy zadań/wpisów na forum itp).

Aktywując tę funkcję możemy ustawić czas, po jakim akcja ma być wykonywana - 1, 10, 20, 30 dni itd. Np. po wybraniu jako czas 10 dni, akcja będzie wykonana na mailach, które nie były edytowane od 10-13 dni. Każda edycja maila w folderze (np. zmiana osoby odpowiedzialnej) zeruje licznik i na takim mailu akcja będzie wykonana dopiero za np. 10 dni od daty ostatniej edycji. 

Ważne! Funkcję aktywujemy dla każdego folderu osobno. 

Aby aktywować automatyczną akcję na folderach wystarczy:
  • wejść w Ustawienia -> Konfiguracja poczty -> Foldery
  • na liście folderów wybrać folder, dla którego chcemy ustawić akcję i wejść w jego Edycję, klikając ikonkę klucza po prawej stronie 
  • zaznaczyć checkbox "Wykonaj akcję na mailach z folderu po ustalonym czasie"
  • w polu "Akcja na folderze" wybrać co się ma dziać z mailami po określonym czasie w tym folderze - mają być usuwane, zamykane czy ustawiany odpowiedni status (wyświetlane są wszystkie statusy maili dla konta)
  • uzupełnić pole "Wykonaj akcję po ..."
  • kliknąć "Zapisz"
Widok edycji folderu z zaznaczonym checkboxem do wykonania automatycznej akcji na folderzeŻeby odpalić akcję również na starszych mailach (bez edycji od ~10-999999 dni) należy się do nas odezwać i wtedy ręcznie odpalimy taką akcję dla folderu. 

 Jeśli dla danego folderu akcja zostanie wykonana dla co najmniej 1 emaila to zostanie dodana aktywność informująca o wykonaniu akcji 

Widok aktywności dotyczącej zmiany na folderach

Zarządzaj całą swoją firmą w jednej aplikacji. Wypróbuj Sugester przez 30 dni za darmo!

Rozpocznij darmowy okres testowy


Powrót


Komentarze

Dodaj komentarz