Przykłady Makr (skryptów automatyzacji)

Utworzono: 2017-04-19
Ostatnia aktualizacja: 2021-11-10

Liczba odwiedzin posta: 3872

Sugester pozwala na automatyczne tworzenie zadań, powiadomień e-mailowych, smsowych itd.
Aby stworzyć nowy Makro (nazywamy to też Filtr Automatyczny) przechodzimy do menu Ustawienia > Automatyzacja a następnie do menu Makra i Filtry. Następnie klikamy "Nowy Filtr" , nadajemy mu nazwę i wybieramy jedną pozycję z listy (aby pojawiły się okna do wpisywania skryptów automatyzacji należy wybrać jedną z poniższych 3 pozycji):
 
 1. Akcja na zmiany w Dealach/Interesach - dotyczy zmian i powiadomień w interesach
 2. Akcja na zmiany w VoIP - dotyczy zmian i powiadomień w rozmowach telefonicznych
 3. Akcja zmiany na zadaniach/mailach - dotyczy zmian i powiadomień w wiadomościach e-mail
  

 


Przykład automatyzacji filtru typu "Akcja na zmiany w Dealach/Interesach",

Filtr, który wysyła maila gdy zachodzi warunek, zmiana danych w interesie o odpowiednim statusie i z zahaczonym polem dodatkowym "checkbox":


w polu "Skrypt Warunków" piszemy:
deal.status_id == 50300 && deal.checkbox1 == 1 && deal.id_was != null

Powyższy warunek zachodzi gdy Interes ma odpowiedni status (jego ID to 50300) i zaznaczone jest pole dodatkowe "checkbox1" . Jak zbadać Id statusu podpowiadamy tutaj >>

w polu "Skrypt Akcji" piszemy:
message = "Aktualizacja danych interesu. Nowa wersja o numerze: " + deal.integer2 + " Data: " + deal.date + " Interes: " + deal.name

url = "http://NAZWAKONTA.sugester.pl/app/document/templates/7/print.pdf?deal_id=" + deal.id + "&inline=yes"
body = "PDF do pobrania: " + url

Sugester.send_email('JANKOWALSKI@sugester.pl', message, body)

Powyższa akcja wysyła na adres e-mail podany na dole skryptu informację o numerze nowej wersji Interesu. Dodaje jego datę i nazwę oraz link do Własnego wydruku danych interesu w PDF

---------------------
Przykład 1: Powiadamianie SMSem/mailem o wygranym/ opłaconym automatycznie Interesie
Jeżeli chcemy żeby Sugester wysyłał nam mailowe powiadomienie o wygranym/opłaconym interesie musimy stworzyć filtr z poniższymi danymi:

Skrypt Warunków: deal.id_was == null 

Skrypt Akcji:

message = "Nowa platnosc - trzeba przedluzyc konto" + deal.price + "  Data: " + deal.date + "  Plan: " + deal.name 

url = '<href="http://NAZWAKONTA.sugester.pl/app/deals/'+ deal.id +'">' + deal.name + '</a>'
body = "URL: " + url

body_sms = 'Nowa platnosc - trzeba przedluzyc konto'

Sugester.send_email('info@sugester.pl', message, body)
Sugester.send_sms('+486...............9', body_sms)
Sugester.send_sms('+4851.............6', body_sms)
------------------


 


Przykład automatyzacji filtru typu "Akcja na zmiany w VoIP",

1. Filtr, który tworzy nowe zadanie po nieodebranym połączniu VoIP (jeśli korzystamy z VoIP z telecube.pl)


w polu "Skrypt Warunków" piszemy:
((call.status == 'call_end' || call.status_was == 'call_end' || call.status == 'queue_hangup' ) && call.duration == 0) || call.status == 'CANCEL' || call.status == 'BUSY' || call.status == '' 

Powyższy warunek zachodzi gdy Rozmowa ma statusy "zajęty" lub "klient się rozłączył"

w polu "Skrypt Akcji" piszemy:
if (call.outgoing ==1 ) {
 content = 'Nieodebrane połączenie wychodzące: ' + call.number_to
} else {
 content = 'Nieodebrane połączenie przychodzące: ' + call.number_from
 Sugester.create_task(content,content)
}


Powyższa akcja tworzy zadanie i dodaje je do folderu "do przydzielenia"

 

2. Filtr, który tworzy nowe zadanie po nieodebranym połączniu VoIP (jeśli korzystamy z VoIP z Plivo.com)


w polu "Skrypt Warunków" piszemy:
((call.status == 'completed NORMAL_CLEARING' ||call.status == 'cancel ORIGINATOR_CANCEL') && call.duration == 0) 

Powyższy warunek zachodzi gdy Rozmowa ma statusy "zajęty" lub "klient się rozłączył"

w polu "Skrypt Akcji" piszemy:
if (call.outgoing ==1 ) {
 content = 'Nieodebrane połączenie wychodzące - warto oddzwonić na numer: ' + call.number_to
} else {
 content = 'Nieodebrane połączenie przychodzące - warto oddzwonić na numer: ' + call.number_from
 Sugester.create_task(content,content)
}


Powyższa akcja tworzy zadanie i dodaje je do folderu "do przydzielenia"

 

3. Filtr, który stworzy zadanie (w folderze "Do przydzielenia") jeżeli ktoś nie doda notatki do rozmowy telefonicznej, która się odbyła   (jeśli korzystamy z VoIP z telecube.pl)w polu "Skrypt Warunków" piszemy:
(((call.status == 'call_end' || call.status_was == 'call_end' || call.status == 'queue_hangup' ) && call.duration != 0) || (call.status == 'call_end' && call.additional_fields['answered'] == '1') && !call.description w polu "Skrypt Akcji" piszemy:
title = 'Brak notatki voip: ' + call.start_time
content = "Nie uzupełniono notatki nr: " + call.number_from + "o " + call.start_time
 Sugester.create_task(title,content) 


Powyższa akcja tworzy zadanie i dodaje je do folderu "do przydzielenia"

 


Akcji zmiany na zadaniach/mailach


Makro odkładające Zadanie na "za 2 dni" gdy ktoś zmieni w nim status na "w trakcie"

Warunek makra
post.status_id == 100 && post.status_id != post.status_id_was
Akcja makra
Sugester.update_post(post.id, {'scheduled_time': '{{2 days from_now}}'})

w przykładzie powyższym użyta jest funkcja czasu SLang
 

Za pomocą "Akcji zmiany na zadaniach/mailach" możemy uzyskać np:

 • po zmianie statusu zadania/wiadomości:
  • przydzielić zadanie/wiadomość do grupy bądź użytkownika
  • przenieść zadanie do projektu
  • wysłać powiadomienie (mail, sms) do użytkownika lub grupy

/////////////

Podpowiedzi:


Jak zbadać Id statusu:
badanie statusu

Zarządzaj całą swoją firmą w jednej aplikacji. Wypróbuj Sugester przez 30 dni za darmo!

Rozpocznij darmowy okres testowy


Powrót


Dodaj komentarz