Nazwa forum

Utworzono: 2015-05-06
Ostatnia aktualizacja: 2019-05-20

Liczba odwiedzin posta: 1415

Aby zmienić nazwę swojego Forum Sugestii, wejdź w Ustawienia > Konfiguracja Forum > pole Nazwa i wpisz nazwę swojego forum, np. "Najlepsze destynacje na wakacje".
Warto, aby nazwa Twojego Forum Sugestii odzwierciedlała jego zastosowanie.Po zmianie, nowa nazwa będzie wyglądać następująco:


 


Powrót


Dodaj komentarz