Jak ustawić przypomnienie o wybranej dacie

Utworzono: 2016-04-12
Ostatnia aktualizacja: 2021-11-10

Liczba odwiedzin posta: 3870

Jeśli chcesz, żeby Sugester przypominał Ci o ważnych dla Twojej firmy sprawach, takich jak np. urodziny Twoich klientów, konieczność kontaktu z kontrahentem czy innych działaniach, które powinny dziać się cyklicznie, w zależności od daty - wystarczy, że dokonasz odpowiednich ustawień na swoim koncie. Dzięki dodaniu filtrów i zadań cyklicznych jesteś w stanie kontrolować np. kiedy wysłać klientowi rabat z okazji jego urodzin lub poinformować go, że zbliża się termin wygaśnięcia umowy. Dodatkowo przypomnienia o terminie wykonania tych czynności będą się pojawiać w Twoim Inboxie.


Ustawienie przypomnień o dacie urodzin Twoich klientów


1. Stwórz pole dodatkowe Urodziny

W tym celu wejdź w zakładkę Klienci, kliknij przycisk Opcje i z listy wybierz Dodaj własne pole. W nowym oknie uzupełnij pole z nazwą - np. Urodziny, w miejscu Rodzaj pola wybierz Pole tekstowe i zapisz zmiany.

Zrzut ekranu 2017 08 23 o 15


Na Twojej liście klientów pojawi się nowa pozycja. Pole należy uzupełnić o daty. 

Dostępny format dat dla tego filtru:  dd/mm lub dd-mm

WAŻNE!  Filtr przy wyszukiwaniu bierze pod uwagę tylko dzień i miesiąc.

2. Dodaj filtru Urodziny

Pozwoli on na przeszukiwanie bazy według zapisanych kryteriów. W tym celu wejdź w zakładkę Klienci, kliknij Wyszukiwanie zaawansowane i dodaj warunek.
 
  • w pierwszym polu wybierz z sekcji Klient pole URODZINY
Zrzut ekranu 2017 08 23 o 16
  • w środkowym polu wybierz Zawiera
  • w ostatnim z pól wpisz {{today | strftime %d/%m}}
     
Warunek będzie wyglądał jak poniżej:

Zrzut ekranu 2017 08 23 o 14


Na koniec kliknij Zapisz filtr. Pojawi się okienko do wpisania nazwy filtru.

UWAGA!   W przykładzie data urodzin zapisana jest w formacie dd/mm. Jeśli chcesz użyć formatu dd-mm w ostatnim polu użyj zapisu:

{{today | strftime %d-%m}}

3. Dodaj zadanie cykliczne dla stworzonego filtru

W zależności od ustawień filtr będzie przeszukiwał bazę codziennie/raz w tygodniu/raz w miesiącu i wysyłał wyniki wyszukiwania w postaci zadania, które będzie widoczne w Inboxie.
Aby stworzyć zadanie cykliczne, wystarczy wejść w Ustawienia>Ustawienia konta>Automatyzacja>Zadania cykliczne>Dodaj zadanie cykliczne.
W nowo otwartym oknie uzupełnij pola jak poniżej:

Zrzut ekranu 2017 08 23 o 15

Jeśli chcesz, żeby osoba odpowiedzialna za wykonanie zadania otrzymała maila z przypomnieniem, kliknij Więcej opcji i zaznacz checkbox Wysyłanie powiadomienia e-mailem. Pojawi się okno do wpisania adresu mailowego. Po uzupełnieniu wszystkich niezbędnych pól, zapisz zmiany.


Ustawienie przypomnień o dacie zakończenia abonamentu/umowy


WAŻNE!  Przypomnienia w postaci zadań działają na podstawie filtru, który jest ustawiany na interesach. Dlatego pamiętaj, żeby pola  OD i DO w interesie były zawsze uzupełnione.

1. Dodaj filtr Koniec abonamentu/umowy

Pozwoli on na przeszukiwanie bazy według zapisanych kryteriów. W tym celu wejdź w zakładkę Klienci, kliknij Wyszukiwanie zaawansowane i dodaj warunek.
 
  • w pierwszym polu z sekcji Deal wybierz pole Do
Zrzut ekranu 2017 08 23 o 16


Jeśli chcesz dostawać powiadomienia codziennie o abonamentach/umowach, które wygasają za 7 dni* od teraz, dodaj warunek jak poniżej:

Zrzut ekranu 2017 08 23 o 16

* liczbę dni wpisujesz wg własnych potrzeb

Jeśli chcesz dostawać powiadomienia raz w tygodniu o abonamentach/umowach, które wygasają w ciągu 7 dni od teraz, dodaj warunek jak poniżej:

Zrzut ekranu 2017 08 23 o 16


Na koniec kliknij Zapisz filtr. Pojawi się okienko do wpisania nazwy filtru.

2. Dodaj zadanie cykliczne dla stworzonego filtru

W zależności od ustawień filtr będzie przeszukiwał bazę codziennie/raz w tygodniu/raz w miesiącu i wysyłał wyniki wyszukiwania w postaci zadania, które będzie widoczne w Inboxie.
Aby stworzyć zadanie cykliczne, wystarczy wejść w Ustawienia>Ustawienia konta>Automatyzacja>Zadania cykliczne>Dodaj zadanie cykliczne.
W nowo otwartym oknie uzupełnij pola jak poniżej:

Zrzut ekranu 2017 08 23 o 16

Jeśli chcesz, żeby osoba odpowiedzialna za wykonanie zadania otrzymała maila z przypomnieniem, kliknij Więcej opcji i zaznacz checkbox Wysyłanie powiadomienia e-mailem. Pojawi się okno do wpisania adresu mailowego. Po uzupełnieniu wszystkich niezbędnych pól, zapisz zmiany.

Zarządzaj całą swoją firmą w jednej aplikacji. Wypróbuj Sugester przez 30 dni za darmo!

Rozpocznij darmowy okres testowy


Powrót


Komentarze

Dodaj komentarz