Automatyzacja

Utworzono: 2017-01-31
Ostatnia aktualizacja: 2019-04-23

Liczba odwiedzin posta: 3185

Sugester posiada mechanizmy zaliczane do Marketing Automation (MA), Customer Service Automation (CSA), czy Automatyzacji Sprzedaży.

Aby włączyć moduł Automatyzacji, należy wejść w menu Ustawienia >  Automatyzacja

Możemy ustawić następujące zdarzenia automatyczne
  • makra / filtry - które uruchamiane są po utworzeniu nowych zdań lub otrzymaniu e-maili
  • zadania cykliczne - które uruchamiane są co określony czas (np. co 1 minutę, 1 godzinę, 1 dzień, tydzień, miesiąc)
  • automatyczne kampanie e-mailowe lub SMS-owe - które wysyłają e-maile do określonych klientów którzy spełnią określone kryteria (np. zawsze po 3 godzinach od dodania klienta do bazy, wysyłamy mu e-maili z e-bookiem). Ważne: automatyczne kampanie mailowe dostępne są od planu PRO, kampanie sms dostępne są od planu Enterprise.
W makrach i filtrach możemy określić co ma się stać, gdy przyjdzie określony e-mail, lub zostanie stworzone zadanie. Możemy np. po otrzymaniu e-maila zawierającego określony tekst, utworzyć zadania dla konkretnej osoby itp.

W Zadaniach cyklicznych wybieramy listę na której mamy pracować (np. lista klientów, lista deali, lista połączeń telefonicznych itp) i możemy określić warunki jakie mają zajść, aby uruchomić odpowiednią akcję. Np możemy ustalić, że jeśli po 3 dniach od dodania klienta do bazy danych nie zmienił on statusu na "po rozmowie telefonicznej" wtedy należy stworzyć zadania dla jego opiekuna, aby  zadzwonił do tego klienta.

W Automatycznych kampaniach określany listę klientów i warunki jakie muszą zajść aby wysłać do nich e-mail lub SMS (np. gdy ). Ważne jest to, że taką kampanię możemy wysłać tylko 1 raz do danego klienta (pierwszy raz gdy zajdzie określony warunek) - dzięki temu mamy zabezpieczenie przed ponownym wysłaniem e-maila do tego samego klienta.


Dodatkowo Sugester umożliwia zbieranie danych o Twoich klientach. Wystarczy zainstalować skrypt (Javascript) na twojej stronie www lub dodać kod do twojej aplikacji (Ruby, PHP) i wtedy wszystkie działania i stan Twoich klientów będzie automatycznie pojawiał się w Sugesterze i na postawie tych akcji lub zmiany stanów będzie można wywoływać zdarzenia automatyczne.
 

Zarządzaj całą swoją firmą w jednej aplikacji. Wypróbuj Sugester przez 30 dni za darmo!

Rozpocznij darmowy okres testowy


Powrót


Dodaj komentarz