Konfiguracja rejestracji czasu pracy

Utworzono: 2015-09-14
Ostatnia aktualizacja: 2022-04-01

Liczba odwiedzin posta: 3132

W Sugesterze istnieje kilka opcji rozliczania czasu pracy. Można wymagać, aby uzupełnienie timesheetu było powiązane z innymi pozycjami w systemie. Dostępne opcje to:
  • Dowolna - użytkownicy mogą uzupełnić timesheet wpisując dowolną ilość godzin z krótkim opisem.
  • Wymagaj odniesienia do zadania - użytkownicy muszą wskazać zadanie, które zajęło im podawaną liczbę godzin. Jeśli zadanie nie zostanie wskazane, system nie pozwoli zatrzymać timera i wyświetli informacje, które dane należy uzupełnić.
  • Wymagaj odniesienia do klienta - użytkownicy muszą zaznaczyć, dla jakiego klienta przepracowali podawane godziny. Jeśli klient nie zostanie wskazany, system nie pozwoli zatrzymać timera i wyświetli informacje, które dane należy uzupełnić.

  • Wymagaj odniesienia do projektu - użytkownicy muszą zaznaczyć, nad jakim projektem pracowali przez podawaną liczbę godzin. Jeśli projekt nie zostanie wskazany, system nie pozwoli zatrzymać timera i wyświetli informacje, które dane należy uzupełnić.


Powyższe opcje możesz znaleźć w menu Ustawienia > Ustawienia konta > Konfiguracja projektów, w sekcji Rejestracja czasu pracy, pod nagłówkiem Rejestracja czasu pracy.Zarządzaj całą swoją firmą w jednej aplikacji. Wypróbuj Sugester przez 30 dni za darmo!

Rozpocznij darmowy okres testowy


Powrót


Dodaj komentarz