'

Nowe opcje rozliczania czasu pracy

Utworzono: 2015-09-14
Ostatnia aktualizacja: 2016-06-09

Liczba odwiedzin posta: 2017

Dodaliśmy do Sugestera nowe opcje rozliczania czasu pracy. Od tej pory możesz wymagać, aby uzupełnienie timesheetu było powiązane z innymi pozycjami w systemie. Dostępne opcje to:
  • Nie wymagaj powiązania - użytkownicy mogą uzupełnić timesheet wpisując dowolną ilość godzin z krótkim opisem.
  • Wymagaj odniesienia do działu - użytkownicy muszą zaznaczyć, w jakim dziale przepracowali podawane godziny.
  • Wymagaj odniesienia do projektu - użytkownicy muszą zaznaczyć, nad jakim projektem pracowali przez podawaną liczbę godzin.
  • Wymagaj odniesienia do zadania - użytkownicy muszą wskazać zadanie, które zajęło im podawaną liczbę godzin.
Powyższe opcje możesz znaleźć w menu Ustawienia > Ustawienia konta, w sekcji Rejestracja czasu pracy, pod nagłówkiem Rejestracja czasu pracy.


Powrót


Dodaj komentarz