Tworzenie OKR - Objectives And Key Results

Utworzono: 2017-01-05
Ostatnia aktualizacja: 2017-06-08
Liczba odwiedzin posta: 1248

W Sugesterze można dodawać i kontrolować OKRy - Objectives And Key Results.

Jest to metodologia polegająca na określeniu celu dla danego pracownika, określeniu jego terminu (np. kwartalnego) oraz określeniu mierzalnych wyników. Przyjmuje się, że wynik pozytywny jest wtedy, gdy osiągnięte zostanie ponad 70% zakładanych wskaźników wyniku.

Opis tej metodologii znajduje się https://en.wikipedia.org/wiki/OKR, używa jest wiele firm między innymi  Uber, Google, LinkedIn, Twitter, używa jest też w naszej firmie m.in. przy rozwoju Sugestera.

Aby dodać OKR należy stworzyć Projekt i na górnym menu wybrać opcje dodatkowe i wybrać z menu "+ OKR"Następnie wpisujemy cel, wskaźniki wyników, przypisujemy osobę i mamy zapisany cel do wykonania:Powrót


Dodaj komentarz