Tworzenie klienta z powiadomień PayPal

Utworzono: 2017-10-20
Ostatnia aktualizacja: 2017-10-27
Liczba odwiedzin posta: 2115

Jeśli zajmujesz się sprzedażą i przychodzą do Ciebie powiadomienia o transakcji z PayPala, możesz łatwo w Sugesterze ustawić, by z takiego powiadomienia stworzył się w CRM nowy klient.

Integracja z platformą PayPal pozwala na pobieranie informacji z potwierdzenia płatności.

Sugester takiego maila rozpoznaje po adresie @paypal i pobiera: pełną nazwę użytkownika, email.

Konfiguracja ustawień w Sugesterze

Jeżeli przychodzą Ci powiadomienia z PayPala do Sugestera i chcesz skorzystać z tej funkcji, zaloguj się na swoje konto w Sugesterze, wejdź w Ustawienia>Automatyzacja>Filtry i ustaw następujący filtr:

Nazwa filtru - wpisz nazwę np. paypal dodaj klienta

Rodzaj - wybierz opcję Akcja zmiany na zadaniach/mailach

Skrypt warunków - wklej poniższy skrypt

(/@paypal/).test(post.email)

Skrypt akcji - wklej poniższy skrypt

 var joined_content = console.join_lines(post.content);
    var regexp = /<!-- EmailContentSellerBuyerDetails : start -->(.*)<!-- EmailContentSellerBuyerDetails : end -->/;
    var buyer_details = regexp.exec(joined_content);
    if(buyer_details){
      var $buyer_details = document.parseFromString(buyer_details[1]);
      var cc, client;

      if($buyer_details.children().length == 4){ // no login
        var name = $buyer_details.children()[2].innerText();
        var email = $buyer_details.children()[3].innerText();
        cc = Sugester.find_or_create_client_and_contact({name: name, email: email, now: true});
        client = cc[0];
      } else {
        var name = $buyer_details.children()[2].innerText();
        var login = $buyer_details.children()[3].innerText();
        var email = $buyer_details.children()[4].innerText();
        var external_id = "paypal-" + login;

        cc = Sugester.find_or_create_client_and_contact({external_id: external_id, now: true, skip_update: true});
        client = cc[0];
        if(client) {
          Sugester.add_contact(client.id, {name: name, email: email});
        } else {
          cc = Sugester.find_or_create_client_and_contact({external_id: external_id, name: name, email: email, now: true});
          client = cc[0];
        }
      }

      Sugester.update_post(post.id, {client_id: client.id});
    }

 

Zarządzaj całą swoją firmą w jednej aplikacji. Wypróbuj Sugester przez 30 dni za darmo!

Rozpocznij darmowy okres testowy


Powrót


Dodaj komentarz