Sugester API

Utworzono: 2016-03-17
Ostatnia aktualizacja: 2018-04-24

Liczba odwiedzin posta: 3376

Sugester API

Nasze otwarte API pozwala zintegrować zewnętrzne aplikacje z Sugesterem. Dzięki niemu możesz np. dodawać do Sugestera klientów, tworzyć zadania czy wysyłać maile za pośrednictwem innego programu.

Spis treści

 1. API token

 2. Przykład wywołania API

 3. Specfyfikacja obiektów

 1. API token

  Aby uzyskać swój API token, zaloguj się na swoje konto w Sugesterze i przejdź do menu Ustawienia > API. Korzystając z tokena będziesz mógł wywołać API nie podając za każdym razem swojego loginu hasła. API token jest powiązany z kontem konkretnego użytkownika, a nie całym kontem w Sugesterze.

 2. Przykład wywołania API

  Dodawanie posta o rodzaju "error":

  curl http://your-prefix.sugester.pl/app/posts.json \ -H 'Accept: application/json' \ -H 'Content-Type: application/json' \ -d ' { "api_token": "API_TOKEN", "post": { "title":"post title2", "content": "post content 2", "kind": "error" } }' 
 3. Specyfikacja obiektów

  Specyfikację dotyczącą API znajdziesz, wchodząc w Ustawienia>API. Nie jest ona kompletna. Pełny opis każdego obiektu w Sugesterze możesz uzyskać dopisując .json lub na końcu adresu URL, pod którym jest dostępny. Przykładowo żeby zobaczyć specyfikację obiektu "klient", zamień jego URL z:

  https://nazwakonta.sugester.pl/app/clients/123456

  na
  https://nazwakonta.sugester.pl/app/clients/123456.json

   

  Dodawanie klientów - duplikaty:

  Jeśli chcesz, aby Sugester sprawdzał duplikaty klientów przy ich zakładaniu via API musisz przez API przekazać parametry:

  [client][try_update]: true 
  lub
  [client][external_ids]:{'twojprogram':id_z_twojego_programu}

  Pierwszy przypadek jest łatwiejszy.
  Wtedy system będzie szukał i łączył po klientów po(w kolejności):

  external_id external_ids (jak podasz jak wyżej)
  NIP
  email (system będzie też patrzył na kontakty)
  telefon(po kontaktach też)
  telefon komórkowy(po kontaktach też)


  Specyfikacja obiektów:

  { "id": id posta "title": tytuł "content": treść "kind": rodzaj sugestii ('suggestion', 'error', 'question', 'praise', 'private'), "user_id": id usera "points": liczba punktów "nick": nick usera "votes_cache": ilość oddanych głosów "comments_cache": ilość oddanych komentarzy "forum_id": id forum "category_id": id category "created_at": czas utworzenia "updated_at": czas ostatniej modyfikacji "ip": ip z którego oddano post "agent": info o przeglądarce "response": odpowiedź główna "response_user_id": id osoby która odpowiedziała "referrer": refferer "responsible_id": id przypisanej osoby "last_action_status": status ("created"), "email": email nadawcy "uid": token użytkownika, "spam_kind": rodzaj spamu, "answer": odpowiedz, "answered": czy jest odpowiedz, "duplicate_from_id": id duplikatu, "abstract": abstrakt, "status_id": id status, "view_count": ilość wyświetleń, "tags": tagi, "facebook_likes": ilość like facebokoowych, "min_votes_to_start": ilość głosów do rozpoczęcia prac, "use_html": czy html, "email_to": adres email do, "email_cc": adres email cc, "email_bcc": adres email bcc, "spam_score": scoring spamowy, "spam_report": info o spamie, "closed": czy zamkniete (true/false), "scheduled_at": przypisana data wykonania, "task_kind": rodzaj zadania ('feedback', 'email', 'task', 'help', 'chat', 'phone', 'lead', 'error', 'idea'), "priority": priorytet, "title_note": null, "user_spam_report": zgłoszenie spamu, "client_id": id klienta, "project_id": id projektu, "help_link": klucz linka pomocy, "help_content": treść pomocy, "post_id": id postu nadrzędnego, "www": strona www dodajacego post, "private": czy prywatny (true/false), "unread": czy nie przeczytany (true/false), "email_recipient": do kogo jest dany post (uzywane w helpdesk/mail), "email_reply_to": reply to (uzywane w helpdesk/mail) }
   
  


Powrót


Dodaj komentarz