Tworzenie klienta z powiadomień Ebay

Utworzono: 2017-08-29
Ostatnia aktualizacja: 2023-02-08

Liczba odwiedzin posta: 3235

Serwis Ebay to ogólnoświatowy serwis aukcji internetowych na świecie. Dzięki niemu możesz sprzedać i kupić niemal wszystko.

Jeśli jesteś sprzedającym i masz konto na Ebayu, możesz łatwo przekierować swoje powiadomienia z Ebaya do Sugestera i na ich podstawie tworzyć nowych klientów.  Ułatwi Ci to utrzymanie relacji z klientem, pozwoli na zachowanie korespondencji odnośnie sprzedaży oraz komunikacji posprzedażowej.

Przekierowanie powiadomień z Ebaya umożliwia:
  • tworzenie w Sugesterze klienta jeszcze przed dokonaniem zakupu przez kupującego, jeśli ten zgłosi się do Ciebie z pytaniem
  • aktualizację danych klienta w kolejnych etapach procesu sprzedaży
  • zachowanie informacji w systemie odnośnie płatności

Integracja z platformą Ebay pozwala na pobieranie informacji z trzech etapów zakupów na Ebayu:
A)zamawiania, B)zakupu i C)potwierdzenia płatności

A) zamówienie - Sugester rozpoznaje wiadomość po adresie mailowym @members.ebay, pobiera z treści wiadomości tylko podany Nick i na jego podstawie dodaje nowego klienta do systemu.
Na podstawie Nicku określamy ID i dzięki temu ID lokalizujemy dane klienta w Sugesterze. ID widoczne jest w polu o tej nazwie na karcie klienta.

B) zakup - Sugester rozpoznaje wiadomość po adresie mailowym @ebay i pobiera adres email, w większości wypadków także pełną nazwę użytkownika, która z reguły jest imieniem i nazwiskiem.

C) potwierdzenie dokonania płatności - Sugester takiego maila rozpoznaje po adresie @paypal i pobiera: pełną nazwę użytkownika, email oraz w większości przypadków Nick. W przypadku, jeśli adres email z Ebaya różni się od tego z paypala, system zapisze oba te adresy w kontaktach klienta.

Konfiguracja ustawień w Sugesterze

Aby móc korzystać z tej funkcji:

1. W ustawieniach konta na Ebayu wpisz adres, na jaki mają być wysyłane powiadomienia. Następnie, jeśli nie jest to skrzynka z domeny sugester.pl, dodaj tę skrzynkę do Sugestera i zrób przekierowanie, aby wszystkie maile jakie przychodzą na ten adres były widoczne w Sugesterze. W poprawnym przekierowaniu adresu pomoże Ci artykuł Odbieranie emaili w Sugester Helpdesk.

2. Zaloguj się na swoje konto w Sugesterze, wejdź w Ustawienia>Automatyzacja>Filtry i ustaw następujące filtry:

A)dla wiadomości niezakupowej

Nazwa filtru - wpisz nazwę np. ebay dodaj klienta - wiadomość niezakupowa

Rodzaj - wybierz opcję Akcja zmiany na zadaniach/mailach

Skrypt warunków - wklej poniższy skrypt

(/@members.ebay/).test(post.email)

Skrypt akcji - wklej poniższy skrypt

var login = document <br/>
.querySelector('#PrimaryMessage > tr > td > h1 > a')
.innerText();
var matched = (/^(.*)\(.*\)$/).exec(login);
if(matched){
login = matched[1];
var external_id = "ebay-" + login;
var cc = Sugester.find_or_create_client_and_contact({external_id: external_id, now: true, skip_update: true});
client = cc[0];
if(!client) {
cc = Sugester.find_or_create_client_and_contact({external_id: external_id, name: login, now: true}); client = cc[0];
}
Sugester.update_post(post.id, {client_id: client.id});
}


B) dla wiadomości zakupowej

Nazwa filtru - wpisz nazwę np. ebay dodaj klienta - wiadomość zakupowa

Rodzaj - wybierz opcję Akcja zmiany na zadaniach/mailach

Skrypt warunków - wklej poniższy skrypt

(/@ebay/).test(post.email)

Skrypt akcji - wklej poniższy skrypt

      var $email = document
      .querySelector('tr > td > div > table > tr > td.noWrap > font > a[href^="mailto:"]');
    var login = $email
      .parent()
      .childNodes()[0]
      .innerText();
    login = login.substring(0, login.length-2);
    var external_id = "ebay-" + login;

    var name = $email
      .parent().parent().parent().parent().parent().parent().parent()
      .previousElementSibling().children()[1]
      .innerHTML()
      .replace(/\s+/g, ' ')
      .trim();
    var email = $email
      .innerHTML()
      .replace(/\s+/g, ' ')
      .trim();

    var cc = Sugester.find_or_create_client_and_contact({external_id: external_id, now: true, skip_update: true});
    var client = cc[0];
    if(client) {
      Sugester.add_contact(client.id, {name: name, email: email});
    } else {
      cc = Sugester.find_or_create_client_and_contact({external_id: external_id, name: name, email: email, now: true});
      client = cc[0];
    }
    Sugester.update_post(post.id, {client_id: client.id});C) dla wiadomości o płatności paypal

Nazwa filtru - wpisz nazwę np. ebay dodaj klienta - wiadomość paypal

Rodzaj - wybierz opcję Akcja zmiany na zadaniach/mailach

Skrypt warunków - wklej poniższy skrypt

(/@paypal/).test(post.email)

Skrypt akcji - wklej poniższy skrypt

 var joined_content = console.join_lines(post.content);
    var regexp = /<!-- EmailContentSellerBuyerDetails : start -->(.*)<!-- EmailContentSellerBuyerDetails : end -->/;
    var buyer_details = regexp.exec(joined_content);
    if(buyer_details){
      var $buyer_details = document.parseFromString(buyer_details[1]);
      var cc, client;

      if($buyer_details.children().length == 4){ // no login
        var name = $buyer_details.children()[2].innerText();
        var email = $buyer_details.children()[3].innerText();
        cc = Sugester.find_or_create_client_and_contact({name: name, email: email, now: true});
        client = cc[0];
      } else {
        var name = $buyer_details.children()[2].innerText();
        var login = $buyer_details.children()[3].innerText();
        var email = $buyer_details.children()[4].innerText();
        var external_id = "ebay-" + login;

        cc = Sugester.find_or_create_client_and_contact({external_id: external_id, now: true, skip_update: true});
        client = cc[0];
        if(client) {
          Sugester.add_contact(client.id, {name: name, email: email});
        } else {
          cc = Sugester.find_or_create_client_and_contact({external_id: external_id, name: name, email: email, now: true});
          client = cc[0];
        }
      }

      Sugester.update_post(post.id, {client_id: client.id});
    } 

Zarządzaj całą swoją firmą w jednej aplikacji. Wypróbuj Sugester przez 30 dni za darmo!

Rozpocznij darmowy okres testowy


Powrót


Dodaj komentarz