Stopki okolicznościowe - gotowe szablony

Utworzono: 2022-12-02
Ostatnia aktualizacja: 2022-12-06
Liczba odwiedzin posta: 210

W Sugesterze istnieje możliwość stworzenia spersonalizowanej dynamicznej stopki w formacie HTML. 
stopki można w dowolnym momencie edytować. Szczególnie polecamy zmiany wizualne w stopce nawiązujące do szczególnych okresów w roku - Boże Narodzenie, Wielkanoc, Black Friday, Halloween, początek wiosny, zdobycie nagrody przez firmę, urodziny firmy itd

Poniżej gotowe szablony stopek na Boże Narodzenie. Żeby zmienić swoją stopkę na jedną z poniższych wystarczy:
  • skopiować kod stopki, którą chcemy ustawić
  • wejść w Ustawienia -> Konfiguracja poczty email -> Skrzynki email
  • wybrać z listy skrzynkę, dla której chcemy dodać nową stopkę
  • w polu "Stopka" wkleić kod
Proponujemy przed zamianą stopki na świąteczną skopiować kod dotychczasowej stopki i wkleić np., do notatnika, by po okresie świąt łatwo wrócić do poprzedniego wyglądu stopki.

Ważne!
1. W poniższych kodach należy zwrócić uwagę na miejsca z wpisanym caps lockiem
2. W stopkach znajdują się ikony youtube i pinterest, do których nie ma zmiennych w Sugesterze. Należy wpisać ręcznie adres strony firmowego youtube i pinteresta. Jeśli nie chcemy tych ikon w swojej stopce należy wykasować fragment z youtube (analogicznie postępujemy z pozostałymi ikonami)

<span><a href="https://www.youtube.com/user/MyCompanyChannel" target="_blank" rel="noopener"><img border="0" width="18" alt="youtube icon" style="border:0; height:25px; width:18px" src="https://www.mail-signatures.com/signature-generator/img/templates/christmas-2020-3/yt.png"></a>&nbsp;</span>


1. Kod HTML stopki
<div style="font-size: 10pt;">
<table width="378" style="width: 378x; font-size: 11pt; font-family: Arial, sans-serif;" cellpadding="0" cellspacing="0" border="0">
<tbody>
<tr>
<td colspan="2" style="border-bottom:2px solid #167336; padding-bottom:5px;">
<table width="100%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
<tbody>
<tr>
<td valign="top">
<strong><span style="font-size: 20px; font-weight:900; font-family: Arial, sans-serif; color:#167336;">{{first_name}} {{last_name}}</span></strong>
<strong style="font-family: Arial, sans-serif; font-size:13px; color:#167336;"><br>{{description}}</strong>
</td>
<td valign="middle" align="right" width="170">
<span><a href="https://{{company_facebook}}" target="_blank" rel="noopener">
<img border="0" width="18" alt="facebook icon" style="border:0; height:25px; width:18px" src="https://www.mail-signatures.com/signature-generator/img/templates/christmas-2020-3/fb.png"></a></span>
<span><a href="https://{{company_linkedin}}" target="_blank" rel="noopener">
<img border="0" width="18" alt="linkedin icon" style="border:0; height:25px; width:18px" src="https://www.mail-signatures.com/signature-generator/img/templates/christmas-2020-3/ln.png"></a></span>
<span><a href="https://{{company_twitter}}" target="_blank" rel="noopener">
<img border="0" width="18" alt="twitter icon" style="border:0; height:25px; width:18px" src="https://www.mail-signatures.com/signature-generator/img/templates/christmas-2020-3/tt.png"></a></span>
<span><a href="https://www.youtube.com/user/MyCompanyChannel" target="_blank" rel="noopener">
<img border="0" width="18" alt="youtube icon" style="border:0; height:25px; width:18px" src="https://www.mail-signatures.com/signature-generator/img/templates/christmas-2020-3/yt.png"></a></span>
<span><a href="https://pinterest.com/mycompany404/" target="_blank" rel="noopener">
<img border="0" width="18" alt="pinterest icon" style="border:0; height:25px; width:18px" src="https://www.mail-signatures.com/signature-generator/img/templates/christmas-2020-3/pt.png"></a></span>
<span><a href="https://{{company_instagram}}/" target="_blank" rel="noopener">
<img border="0" width="18" alt="instagram icon" style="border:0; height:25px; width:18px" src="https://www.mail-signatures.com/signature-generator/img/templates/christmas-2020-3/it.png"></a></span>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
</tr>
<tr><td colspan="2" style="font-size:1px; height:15px;line-height:1px"></td></tr>
<tr>
<td width="100" style="width: 100px; vertical-align: top; padding-right:25px" valign="top">
<img alt="photograph" width="100" border="0" style="border:0; height:auto; width:100px" src="{{avatar_url}}">
</td>
<td valign="top" width="253">
<table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0">
<tbody>
<tr>
<td style="font-size: 12px; font-family: Arial, sans-serif; vertical-align: top; line-height:16px;" valign="top">
<p style="margin-bottom:10px; margin-top:0">
<span>
<span style="color: #262626; font-family: Arial, sans-serif; font-size:12px"><strong style="font-weight:900">Tel:</strong> {{phone}}</span>
</span>
<span>
<span style="color: #262626; font-family: Arial, sans-serif; font-size:12px"><strong style="font-weight:900">Email:</strong> {{email}}</span>
</span>
</p>
<p style="margin-top:10px; margin-bottom:0">
<strong style="font-weight:900">{{company_name}}<br></strong>
<span>
<span style="font-size: 12px; font-family: Arial, sans-serif; color: #262626;">{{company_street}} {{company_street_number}},
<span></span>
</span>
<span style="font-size: 12px; font-family: Arial, sans-serif; color: #262626;">
<span>, </span>
{{company_postal_code}} {{company_city}}
</span>
</span>
</p>
<p style="margin-top:10px">
<a href="http://www.my-company.com" target="_blank" rel="noopener" style="text-decoration:none;">
<strong style="font-weight:900; font-size: 12px; font-family: Arial, sans-serif; color:#262626;"> {{company_website}}</strong></a>
</p>
</td>
</tr> 
</tbody>
</table>
</td>
</tr> 
<tr>
<td colspan="2" style="padding-top:15px;">
<a href="https://google.com" target="_blank" rel="noopener">
<img border="0" alt="Banner" style="max-width:378px; height:auto; border:0;" src="https://files1.intum.net/s/sugesret2/files/Merry%20Christmas%20%28Email%20Signature%29.png"></a>
</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2" style="text-align:justify; padding-top:15px; line-height:12px; font-size: 9px; color: #b4b4b4; font-family: Arial, sans-serif;">TU MOŻESZ WPISAĆ SWÓJ TEKST O POUFNOŚCI DANYCH LUB ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE LUB INNY.</td>
</tr> 
</tbody>
</table>
</div>


2. Kod HTML 
<div style="font-size: 10pt; font-family: Arial, sans-serif;">
<table width="600" style="width: 600px; font-size: 10pt; font-family:Arial, sans-serif;" cellpadding="0" cellspacing="0" border="0">
<tbody>
<tr>
<td width="135" style="font-family: Arial, sans-serif; width:135px; vertical-align: top; text-align: left; padding-right:25px;" valign="top" align="left">
<a href="TU WPISZ URL STRONY DO KTÓREJ MA PRZENOSIĆ KLIKNIĘCIE W BANER" target="_blank" rel="noopener"><img border="0" alt="Banner" style="max-width:135px; height:auto; border:0;" src="https://www.mail-signatures.com/signature-generator/img/templates/christmas-2020-2/banner.png"></a>
</td>
     <td valign="top" width="440" style="width:440px">
<table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" width="440">
<tbody>
<tr>
<td style="font-size: 10pt; font-family: Arial, sans-serif; vertical-align: top; line-height:17px;" valign="top">
<strong><span style="font-size: 20px; font-weight:900; font-family: Arial, sans-serif; color:#000000;">{{first_name}} {{last_name}}<br></span></strong>
<span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size:13px; color:#000000;">{{description}}</span>
<span><p style="margin-top:15px"><img alt="photograph" width="80" border="0" style="border:0; height:auto; width:80px" src="{{avatar_url}}"></p></span>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="font-size: 12px; font-family: Arial, sans-serif; vertical-align: top;  line-height:17px;" valign="top">
<span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size:9pt; color:#000000;"><strong>{{company_name}}</strong><br></span>
<span><span style="font-size: 12px; font-family: Arial, sans-serif; color:#000000;">T: {{phone}}<br></span></span>
<span><span style="font-size: 12px; font-family: Arial, sans-serif; color:#000000;">E: {{email}}<br></span></span>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="font-size: 12px; font-family: Arial, sans-serif;vertical-align: top;line-height:17px;" valign="top">
A: <span style="font-size: 9pt; font-family: Arial, sans-serif; color: #000000;">{{company_street}} {{company_street_number}}<span>, </span></span>
<span style="font-size: 9pt; font-family: Arial, sans-serif; color: #000000;">{{company_postal_code}} {{company_city}}</span>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="font-size: 12px; font-family: Arial, sans-serif;vertical-align: top; padding-top:15px; padding-bottom:15px; line-height:17px;" valign="top">
<a href="http://www.my-company.com" target="_blank" rel="noopener" style="text-decoration:none;"><strong style="font-size: 9pt; font-family: Arial, sans-serif; color: #000000;">{{company_website}}</strong></a>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="font-size: 10pt; font-family: Arial, sans-serif; padding-bottom: 5px; padding-top: 5px; vertical-align: top;" valign="top">
<span><a href="{{company_facebook}}" target="_blank" rel="noopener"><img border="0" width="31" alt="facebook icon" style="border:0; height:31px; width:33px" src="https://www.mail-signatures.com/signature-generator/img/templates/christmas-2020-2/fb.png"></a></span>
<span><a href="https://{{company_linkedin}}" target="_blank" rel="noopener"><img border="0" width="22" alt="linkedin icon" style="border:0; height:31px; width:22px" src="https://www.mail-signatures.com/signature-generator/img/templates/christmas-2020-2/ln.png"></a></span>
<span><a href="https://{{company_twitter}}" target="_blank" rel="noopener"><img border="0" width="31" alt="twitter icon" style="border:0; height:31px; width:31px" src="https://www.mail-signatures.com/signature-generator/img/templates/christmas-2020-2/tt.png"></a></span>
<span><a href="TU WPISZ ADRES KANAŁU NA YOUTUBE" target="_blank" rel="noopener"><img border="0" width="25" alt="youtube icon" style="border:0; height:31px; width:25px" src="https://www.mail-signatures.com/signature-generator/img/templates/christmas-2020-2/yt.png"></a></span>
<span><a href="TU WPISZ ADRES PINTEREST" target="_blank" rel="noopener"><img border="0" width="26" alt="pinterest icon" style="border:0; height:31px; width:26px" src="https://www.mail-signatures.com/signature-generator/img/templates/christmas-2020-2/pt.png"></a></span>
<span><a href="https://{{company_instagram}}/" target="_blank" rel="noopener"><img border="0" width="31" alt="instagram icon" style="border:0; height:31px; width:33px" src="https://www.mail-signatures.com/signature-generator/img/templates/christmas-2020-2/it.png"></a></span>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<table width="600" style="width: 600px; font-size: 10pt; font-family:Arial, sans-serif;" cellpadding="0" cellspacing="0" border="0">
<tbody>
<tr><td colspan="2" style="padding-top:10px;"><p style="font-size:9px; line-height:11px; COLOR: #b4b4b4; FONT-FAMILY: Arial, sans-serif; text-align:justify">TU MOŻESZ WPISAĆ SWÓJ TEKST O POUFNOŚCI DANYCH LUB ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE LUB INNY.</p></td></tr>
</tbody>
</table>
</div>

3. Kod HTML
 <div style="font-size: 10pt; font-family: Verdana, sans-serif;">
<table style="WIDTH: 411px" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0">
<tbody>
<tr>
<td style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Verdana, sans-serif; WIDTH: 240px; COLOR: #000000; line-height:12pt" valign="top">
<span style="FONT-SIZE: 14pt"><strong>{{first_name}} {{last_name}}</strong></span>
<span><br>{{description}}</span><br><br><br>
<span style="FONT-SIZE: 9pt"><strong>Telefon:</strong> {{phone}}<br></span>
<span style="FONT-SIZE: 9pt"><strong>Email:</strong> {{email}}<br></span>
<span><br><strong>{{company_name}}</strong><br> {{company_street}} {{company_street_number}}, {{company_postal_code}} {{company_city}}<br></span>
<span><br><a href="http://www.my-company.com" target="_blank" rel="noopener" style=" text-decoration:none;"><strong style="color:#000000; font-family:Verdana, sans-serif; font-size:9pt">{{company_name}}</strong></a></span>
</td>
<td style="WIDTH: 171px" valign="top" rowspan="2">
<span><a href="TU WPISZ URL STRONY DO KTÓREJ MA PRZENOSIĆ KLIKNIĘCIE W BANER" target="_blank" rel="noopener"><img border="0" alt="Banner" width="171" style="max-width:171px; height:auto; border:0;" src="https://www.mail-signatures.com/signature-generator/img/templates/christmas3/banner.png"></a></span>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Verdana, sans-serif; WIDTH: 240px" valign="bottom">
<span><a href="https://{{company_facebook}}" target="_blank" rel="noopener"><img border="0" width="26" alt="facebook icon" style="border:0; height:35px; width:26px" src="https://www.mail-signatures.com/signature-generator/img/templates/christmas3/fb.png"></a></span>
<span><a href="https://{{company_twitter}}" target="_blank" rel="noopener"><img border="0" width="26" alt="twitter icon" style="border:0; height:35px; width:26px" src="https://www.mail-signatures.com/signature-generator/img/templates/christmas3/tt.png"></a></span>
<span><a href="TU WPISZ ADRES KANAŁU NA YOUTUBE" target="_blank" rel="noopener"><img border="0" width="26" alt="youtube icon" style="border:0; height:35px; width:26px" src="https://www.mail-signatures.com/signature-generator/img/templates/christmas3/yt.png"></a></span>
<span><a href="https://{{company_linkedin}}" target="_blank" rel="noopener"><img border="0" width="26" alt="linkedin icon" style="border:0; height:35px; width:26px" src="https://www.mail-signatures.com/signature-generator/img/templates/christmas3/ln.png"></a></span>
<span><a href="https://{{company_instagram}}" target="_blank" rel="noopener"><img border="0" width="26" alt="instagram icon" style="border:0; height:35px; width:26px" src="https://www.mail-signatures.com/signature-generator/img/templates/christmas3/it.png"></a></span>
<span><a href="TU WPISZ ADRES PINTEREST" target="_blank" rel="noopener"><img border="0" width="26" alt="pinterest icon" style="border:0; height:35px; width:26px" src="https://www.mail-signatures.com/signature-generator/img/templates/christmas3/pt.png"></a></span>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div>


4.Kod HTML
 <div style="font-size: 10pt;">
<table cellspacing="0" cellpadding="0" border="0"><tbody>
<tr>
<td style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial, sans-serif; PADDING-BOTTOM: 15px; PADDING-RIGHT: 10px; width:146px" width="146" valign="top">
<span><a href="https://www.my-company.com/" target="_blank" rel="noopener"><img border="0" alt="Logo" width="129" style="max-width:129px; height:auto; border:0;" src="{{avatar_url_medium}}"></a></span>
</td>
<td style="line-height:12pt; FONT-SIZE: 9pt; FONT-FAMILY: Arial, sans-serif; WIDTH: 200px; COLOR: #000000; PADDING-BOTTOM: 15px; PADDING-LEFT: 15px; BORDER-LEFT: #ff0000 1px solid" valign="top">
<strong style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #ff0000">{{first_name}} {{last_name}}</strong><br>
<span><span style="FONT-SIZE: 10pt">{{description}}</span><br><br></span>
<span><strong>Telefon:</strong> {{phone}}<br></span>
<span><strong>Email:</strong> {{email}}<br></span>
<span><br><strong>{{company_name}}</strong>, {{company_street}} {{company_street_number}}, {{company_postal_code}} {{company_city}}</span>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial, sans-serif; PADDING-RIGHT: 10px" valign="bottom">
<span><a href="https://{{company_facebook}}" target="_blank" rel="noopener"><img border="0" width="19" alt="facebook icon" style="border:0; height:19px; width:19px" src="https://www.mail-signatures.com/signature-generator/img/templates/christmas4/fb.png"></a></span>
<span><a href="https://{{company_twitter}}" target="_blank" rel="noopener"><img border="0" width="19" alt="twitter icon" style="border:0; height:19px; width:19px" src="https://www.mail-signatures.com/signature-generator/img/templates/christmas4/tt.png"></a></span>
<span><a href="TU WPISZ ADRES KANAŁU NA YOUTUBE" target="_blank" rel="noopener"><img border="0" width="19" alt="youtube icon" style="border:0; height:19px; width:19px" src="https://www.mail-signatures.com/signature-generator/img/templates/christmas4/yt.png"></a></span>
<span><a href="https://{{company_linkedin}}" target="_blank" rel="noopener"><img border="0" width="19" alt="linkedin icon" style="border:0; height:19px; width:19px" src="https://www.mail-signatures.com/signature-generator/img/templates/christmas4/ln.png"></a></span>
<span><a href="https://{{company_instagram}}" target="_blank" rel="noopener"><img border="0" width="19" alt="instagram icon" style="border:0; height:19px; width:19px" src="https://www.mail-signatures.com/signature-generator/img/templates/christmas4/it.png"></a></span>
<td style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial, sans-serif; WIDTH: 217px; PADDING-LEFT: 15px; BORDER-LEFT: #ff0000 1px solid" valign="middle">
<span><a href="http://www.my-company.com" target="_blank" rel="noopener" style=" text-decoration:none;"><strong style="color:#317a00; font-family:Arial, sans-serif;">{{company_website}} </strong></a></span>
</td></tr>
<tr>
<td style="PADDING-TOP: 10px" valign="top" colspan="2">
<a href="TU WPISZ URL STRONY DO KTÓREJ MA PRZENOSIĆ KLIKNIĘCIE W BANER" target="_blank" rel="noopener"><img border="0" alt="Banner" width="356" style="max-width:356px; height:auto; border:0;" src="https://www.mail-signatures.com/signature-generator/img/templates/christmas4/banner.png"></a>
</td>
</tr>
</tbody></table>
</div>

5. Kod HTML
 <div style="font-size: 10pt; font-family: Arial, sans-serif;">
<table style="WIDTH: 440px" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0"><tbody>
<tr>
<td style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial, sans-serif; WIDTH: 440px; PADDING-BOTTOM: 10px; line-height:13pt;" valign="top" colspan="2">
<strong><span style="FONT-SIZE: 18pt; FONT-FAMILY: Tahoma">{{first_name}} {{last_name}}</span><br><span style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: #808080">{{description}}</span></strong>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="WIDTH: 181px; PADDING-BOTTOM: 15px" valign="top">
<span><a href="{{company_website}}" target="_blank" rel="noopener"><img border="0" alt="Logo" width="100" style="max-width:100px; height:auto; border:0;" src="{{company_logo}}"></a></span>
</td>
<td style="WIDTH: 259px; PADDING-BOTTOM: 15px" valign="middle" align="left">
<span><a href="https://{{company_facebook}}" target="_blank" rel="noopener"><img border="0" width="30" alt="facebook icon" style="border:0; height:33px; width:30px" src="https://www.mail-signatures.com/signature-generator/img/templates/christmas5/fb.png"></a></span>
<span><a href="https://{{company_twitter}}" target="_blank" rel="noopener"><img border="0" width="30" alt="twitter icon" style="border:0; height:33px; width:30px" src="https://www.mail-signatures.com/signature-generator/img/templates/christmas5/tt.png"></a></span>
<span><a href="TU WPISZ ADRES KANAŁU NA YOUTUBE" target="_blank" rel="noopener"><img border="0" width="30" alt="youtube icon" style="border:0; height:33px; width:30px" src="https://www.mail-signatures.com/signature-generator/img/templates/christmas5/yt.png"></a></span>
<span><a href="https://{{company_linkedin}}" target="_blank" rel="noopener"><img border="0" width="30" alt="linkedin icon" style="border:0; height:33px; width:30px" src="https://www.mail-signatures.com/signature-generator/img/templates/christmas5/ln.png"></a></span>
<span><a href="https://{{company_instagram}}" target="_blank" rel="noopener"><img border="0" width="30" alt="instagram icon" style="border:0; height:33px; width:30px" src="https://www.mail-signatures.com/signature-generator/img/templates/christmas5/it.png"></a></span>
<span><a href="TU WPISZ ADRES KONTA NA PINTEREST" target="_blank" rel="noopener"><img border="0" width="30" alt="pinterest icon" style="border:0; height:33px; width:30px" src="https://www.mail-signatures.com/signature-generator/img/templates/christmas5/pt.png"></a></span>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="FONT-SIZE: 9pt; BORDER-TOP: black 1px solid; FONT-FAMILY: Arial, sans-serif; WIDTH: 440px; PADDING-BOTTOM: 15px; PADDING-TOP: 15px" valign="top" colspan="2">
<span style="color:#808080;"><strong style="color:#000000;">Telefon:</strong> {{phone}}</span> <span style="color:#808080;"><strong style="color:#000000;">Email:</strong> {{email}}</span>
<span style="color:#808080;"><br><strong style="color:#000000;">{{company_name}}</strong><span>, {{company_street}} {{company_street_number}}, {{company_postal_code}} {{company_city}}</span><span></span></span>
<span><br><br><a href="http://www.sugester.pl" target="_blank" rel="noopener" style=" text-decoration:none;"><strong style="color:#000000; font-family:Arial, sans-serif;">{{company_website}}</strong></a></span>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="WIDTH: 440px" valign="top" colspan="2"><a href="TU WPISZ URL STRONY DO KTÓREJ MA PRZENOSIĆ KLIKNIĘCIE W BANER" target="_blank" rel="noopener"><img border="0" alt="Banner" width="440" style="max-width:440px; height:auto; border:0;" src="https://www.mail-signatures.com/signature-generator/img/templates/christmas5/banner.png"></a></td>
</tr>
<tr>
<td style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial, sans-serif; WIDTH: 440px; COLOR: #000000; PADDING-TOP: 15px; line-height:10pt" valign="top" colspan="2">TU WPISZ ŻYCZENIA, INFORMACJĘ O POUFNOŚCI DANYCH LUB INNE</td>
</tr>
</tbody></table>
</div>
 
6.


Kod HTML
<div style="font-size: 10pt; font-family: Arial, sans-serif;">
<table style="WIDTH: 400px" cellspacing="0" cellpadding="0" width="400" border="0"><tbody>
<tr>
<td style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial, sans-serif; WIDTH: 400px; COLOR: #008000; line-height:13pt" width="400" colspan="2">
<br><br><span style="FONT-SIZE: 18pt; FONT-FAMILY: Arial Black">{{first_name}} {{last_name}}</span>
<br><span style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: Arial Black">{{description}}</span>
<br><br><span>Telefon: <span style="COLOR: #ea161e">{{phone}}</span><br></span>
<span>Email: <span style="COLOR: #ea161e">{{email}}</span><br></span>
<span>Adres: <span style="COLOR: #ea161e"> {{company_street}} {{company_street_number}}, {{company_postal_code}} {{company_city}}</span></span>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="WIDTH: 80px; COLOR: #ea161e; PADDING-BOTTOM: 15px; PADDING-TOP: 15px" valign="middle" width="400"><a href="http://www.my-company.com" target="_blank" rel="noopener" style=" text-decoration:none;"><strong style="color:#ea161e; font-family:Arial, sans-serif; font-size:10pt">{{company_name}}</strong></a></td>  
<td style="WIDTH: 250px; PADDING-BOTTOM: 15px; PADDING-TOP: 15px" valign="middle">
<span><a href="https://{{company_facebook}}" target="_blank" rel="noopener"><img border="0" width="24" alt="facebook icon" style="border:0; height:24px; width:24px" src="https://www.mail-signatures.com/signature-generator/img/templates/christmas1/fb.png"></a>&nbsp;&nbsp;</span>
<span><a href="https://{{company_twitter}}" target="_blank" rel="noopener"><img border="0" width="24" alt="twitter icon" style="border:0; height:24px; width:24px" src="https://www.mail-signatures.com/signature-generator/img/templates/christmas1/tt.png"></a>&nbsp;&nbsp;</span>
<span><a href="TU WPISZ ADRES KANAŁU NA YOUTUBE" target="_blank" rel="noopener"><img border="0" width="24" alt="youtube icon" style="border:0; height:24px; width:24px" src="https://www.mail-signatures.com/signature-generator/img/templates/christmas1/yt.png"></a>&nbsp;&nbsp;</span>
<span><a href="https://{{company_linkedin}}" target="_blank" rel="noopener"><img border="0" width="24" alt="linkedin icon" style="border:0; height:24px; width:24px" src="https://www.mail-signatures.com/signature-generator/img/templates/christmas1/ln.png"></a>&nbsp;&nbsp;</span>
<span><a href="https://{{company_instagram}}" target="_blank" rel="noopener"><img border="0" width="24" alt="instagram icon" style="border:0; height:24px; width:24px" src="https://www.mail-signatures.com/signature-generator/img/templates/christmas1/it.png"></a>&nbsp;&nbsp;</span>
<span><a href="TU WPISZ ADRES KONTA NA PINTEREŚCIE" target="_blank" rel="noopener"><img border="0" width="24" alt="pinterest icon" style="border:0; height:24px; width:24px" src="https://www.mail-signatures.com/signature-generator/img/templates/christmas1/pt.png"></a></span>
</td>
</tr>
<tr><td style="width: 399px" width="399" colspan="2">
<a href="https://www.codetwo.com/email-signatures/" target="_blank" rel="noopener"><img border="0" alt="Banner" width="399" style="max-width:399px; height:auto; border:0;" src="https://www.mail-signatures.com/signature-generator/img/templates/christmas1/banner.png"></a>      
</td></tr>
</tbody></table>
</div>

  

Zarządzaj całą swoją firmą w jednej aplikacji. Wypróbuj Sugester przez 30 dni za darmo!

Rozpocznij darmowy okres testowy


Powrót


Dodaj komentarz