Jak wysyłać e-maile z Sugestera zachowując kopie w wysłanych na swojej aktualnej skrzynce (własne SMTP)

Utworzono: 2015-08-14
Ostatnia aktualizacja: 2022-07-12

Liczba odwiedzin posta: 9081


Uwaga: zapisywanie wiadomości wychodzących nie działa u wszystkich dostawców poczty. Wiadomości wysyłane przez protokół SMTP są zapisywane w wysłanych tylko w Gmailu. Tej funkcjonalności nie obsługują między innymi Home.pl, Linuxpl.com czy nazwa.pl


Aby wysyłać wiadomości korzystając z Sugestera, a jednocześnie zachowywać kopie korespondencji na swojej aktualnej skrzynce, należy przejść do menu Ustawienia > Konfiguracja poczty e-mail > Skrzynki e-mail, a następnie wybrać skrzynkę, którą chcemy skonfigurować.

Po zaznaczeniu checkboxa Używaj własnej poczty SMTP należy wybrać odpowiedniego dostawcę poczty, wypełnić wszystkie pola i kliknąć Zapisz.

Przykładowa konfiguracja dla serwera Gmail.com:

Zrzut ekranu 2017 09 11 o 09


Jeśli masz pocztę w Gmail.com, po zapisaniu ustawień wszystkie maile wysyłane z helpdesku Sugestera będą jednocześnie wyświetlać się w wiadomościach wysłanych starej skrzynki.

Aby korzystać z tej opcji upewnij się, że masz włączoną weryfikację dwuetapową na swoim koncie na Gmailu. Jak włączyć weryfikację dwuetapową dowiesz się z tego artykułu: https://support.google.com/accounts/answer/185839?hl=pl&ref_topic=7189195

Na stronie swojego konta Google w zakładce Bezpieczeństwo > Hasła do aplikacji utwórz hasło, które użyjesz do ustawienia Gmaila jako SMTP.
Przy tworzeniu hasła, jako aplikację wybierz "Inna opcja (własna nazwa)" i wpisz "Sugester", a następnie kliknij "Wygeneruj". Więcej informacji znajdziesz tutaj: https://support.google.com/accounts/answer/185833.

System wygeneruje dla Ciebie unikalne 16-znakowe hasło, które użyjesz do skonfigurowania poczty SMTP w Sugesterze. Skopiuj je.

W edycji emaila (Ustawienia > Konfiguracja Poczty E-mail > Skrzynki e-mail) zaznacz "Używaj własnej poczty SMTP".
Jako dostawcę poczty wybierz "Gmail", Login to twój login do skrzynki na Gmailu, a jako hasło wpisz 16-znakowy kod, który wygenerowałeś na koncie Google.
 

Przed dodaniem skrzynki upewnij się także, czy w panelu ustawień u swojego dostawcy usług hostingowych uruchomiłeś dostęp do protokołu SMTP dla danej skrzynki. Wymagają tego między innymi Intertele i Interia.

Zarządzaj całą swoją firmą w jednej aplikacji. Wypróbuj Sugester przez 30 dni za darmo!

Rozpocznij darmowy okres testowy


Powrót


Dodaj komentarz