Uprawnienia (role) użytkowników

Utworzono: 2015-12-23
Ostatnia aktualizacja: 2021-04-16

Liczba odwiedzin posta: 4017

Uprawnienia w Sugesterze różnią się w zależności od roli, jaką pełni dany użytkownik w firmie. Dostęp do innych danych będzie posiadał zwykły pracownik, a inne przywileje będzie miał manager.

Domyślnie w systemie są 4 poziomy uprawnień. Przeczytać o nich możesz w artykule Domyślne poziomy uprawnień użytkowników.

Dla każdego użytkownika (lub grupy użytkowników) można też stworzyć w Sugesterze dokładnie dopasowaną rolę.

W tym artykule znajdziesz:

 • jak stworzyć nową rolę
 • konfigurację uprawnień
 • jak przypisać rolę do użytkownika

Dodawanie nowej roli

Aby stworzyć nową rolę dla usera, należy wejść w Ustawienia > Użytkownicy > Role > Dodaj nową rolę.

 

Po kliknięciu tej pozycji zobaczysz menu, które pozwala szczegółowo określić, do których funkcji Sugestera dana osoba ma mieć dostęp. Nowej roli możesz też nadać dowolną nazwę.

Uwaga: poniższe ustawienia nie wpływają w żaden sposób na istniejącą strukturę działów. Na przykład, jeśli dany użytkownik ma rolę, która pozwala mu na dostęp do bazy klientów, ale baza klientów jest podzielona na działy, to pracownik będzie miał dostęp tylko do klientów, którzy znajdują się w jego dziale.

W ramach konta możesz tworzyć tyle ról, ile jest Ci potrzebnych, by odwzorować strukturę w Twojej firmie. Listę stworzonych przez Ciebie ról znajdziesz, wchodząc w Ustawienia > Użytkownicy > Role.


 

Konfiguracja uprawnień

Poniżej znajdziesz listę uprawnień z podziałem na moduły. Uprawnienia zapisane na czerwono oznaczają, że tylko osoba z rolą admina lub ownera ma do nich dostęp.

1. Inbox - użytkownik ma dostęp do inboxu.
 • Dostęp do własnych danych - minimalny poziom dostępu. Dany użytkownik będzie miał dostęp tylko do tych rzeczy w inboxie (maili, zadań, postów) które albo sam utworzył albo zostały mu przez kogoś przypisane.
 • Dostęp do danych nieprzypisanych do nikogo - średni poziom dostępu. Dany użytkownik będzie mógł przeglądać i zmieniać wszystkie posty, maile i zadania które są przypisane do niego oraz te, które czekają jeszcze na przydzielenie.
 • Dostęp do danych przypisanych do dowolnej osoby (w swoich działach) - wysoki poziom dostępu. Dany użytkownik będzie miał dostęp do wszystkich maili, zadań i postów na Twoim koncie w ramach działu, do którego należy
 • Opcja kasowania wszystkich elementów - wysoki poziom dostępu, pozwala usunąć wszystkie posty w inboxie. Opcja dostępna jedynie dla usera z uprawnieniami admina lub ownera2. Czaty - użytkownik ma dostęp do czatów.
 • Dostęp do własnych danych - minimalny poziom dostępu. Użytkownik będzie widział tylko czaty, które sam zaczął lub zostały mu przypisane.
 • Dostęp do danych nieprzypisanych do nikogo - średni poziom dostępu. Użytkownik będzie mógł sam odpowiadać na czaty od klientów (nie ma potrzeby wcześniej mu ich przypisywać).
 • Dostęp do danych przypisanych do dowolnej osoby (w swoich działach) - Użytkownik będzie mógł sam rozpoczynać i odpowiadać na czaty, oraz przeglądać czaty innych użytkowników w ramach działu, do którego jest przypisany.
 • Szablony odpowiedzi - możliwość tworzenia szablonów odpowiedzi na czacie
 • Kasowanie konwersacji - możliwość usuwania rozmowy na czacie. Domyślnie każdy operator z rolą Użytkownika ma taką możliwość. 
 • Czyszczenie historii czatu dla gościa - możliwość usuwania rozmowy na czacie tylko w oknie rozmówcy. Domyślnie każdy operator z rolą Użytkownika ma taką możliwość. 
3. Klienci - dostęp do modułu CRM (bazy klientów). Użytkownik będzie mógł przeglądać, dodawać, edytować i usuwać klientów.
 • Dostęp do własnych klientów - minimalny poziom dostępu. Użytkownik będzie widział tylko klientów, którzy są do niego przypisani
 • Dostęp do klientów przypisanych do innych osób - wysoki poziom dostępu. Użytkownik będzie widział wszystkich klientów, nie tylko tych, których sam dodał i są do niego przypisani, ale również klientów wszystkich innych użytkowników na Twoim koncie.
 • Dodawanie klientów - użytkownik z tymi uprawnieniami będzie mógł tworzyć nowych klientów i dodawać ich do bazy
 • Edycja klientów własnych - uprawnia użytkownika do nanoszenia zmian tylko na kontach klientów do niego przypisanych
 • Edycja klientów przypisanych do innych osób - użytkownik może modyfikować dane dowolnych klientów, w obrębie całego konta
 • Kasowanie klientów własnych - umożliwia użytkownikowi usuwanie jego klientów z bazy
 • Kasowanie klientów przypisanych do innych osób - użytkownik może usunąć z bazy dowolnego klienta
 • Dostęp do danych kontaktowych - użytkownik będzie miał wgląd w kontakty wszystkich klientów
 • Dostęp do klientów przypisanych do nie moich projektów - użytkownik będzie miał dostęp do klientów, którzy są przypisani do projektu, jaki jego nie obejmuje
 • Dostęp do klientów bez przypisanych projektów - użytkownik będzie miał wgląd do klientów, którzy nie mają projektów, mimo ograniczeń ustawionych w module Projekty
 • Kontakty - user będzie widział dane kontaktowe klienta tj. adres email oraz numer telefonu4. Interesy - dostęp do menu "Interesy". Użytkownik będzie mógł przeglądać interesy, edytować je oraz dodawać nowe.
 • Dostęp do własnych interesów - minimalny poziom dostępu. Użytkownik będzie widział tylko interesy, które są do niego przypisane
 • Dostęp do interesów przypisanych do innych osób - wysoki poziom dostępu. Użytkownik będzie widział wszystkie interesy, nie tylko te, które sam dodał i są do niego przypisane, ale również interesy wszystkich innych użytkowników na Twoim koncie.
 • Dodawanie interesów - użytkownik z tymi uprawnieniami będzie mógł tworzyć nowe interesy
 • Edycja interesów własnych - uprawnia użytkownika do nanoszenia zmian tylko na interesach do niego przypisanych
 • Edycja interesów przypisanych do innych osób - użytkownik może modyfikować dowolny interes, w obrębie całego konta
 • Kasowanie interesów własnych - umożliwia użytkownikowi usuwanie jego interesów z bazy
 • Kasowanie interesów przypisanych do innych osób - użytkownik może usunąć z bazy dowolny interes
 • Dostęp do danych kontaktowych i cen - user będzie widział dane kontaktowe klienta tj. adres email oraz numer telefonu, a także kwoty transakcji
 • Dostęp do faktur - jeśli masz włączoną na koncie integrację z Fakturownią, user będzie miał dostęp do podglądu faktur
5. Posty na forum - dostęp do menu "Forum" i "Baza wiedzy". Użytkownik będzie mógł dodawać, edytować, usuwać posty.
 • Dostęp do własnych postów - minimalny poziom dostępu. Użytkownik będzie widział tylko posty, które są do niego przypisane
 • Dostęp do postów przypisanych do dowolnej osoby - wysoki poziom dostępu. Użytkownik będzie widział wszystkie posty, nie tylko te, które sam dodał i są do niego przypisane, ale również posty wszystkich innych użytkowników na Twoim koncie.
 • Dodawanie postów - użytkownik z tymi uprawnieniami będzie mógł tworzyć nowe wpisy
 • Edycja własnych postów - uprawnia użytkownika do nanoszenia zmian tylko na postach do niego przypisanych
 • Edycja postów przypisanych do dowolnej osoby - użytkownik może modyfikować dowolny wpis na forum, w obrębie całego konta
 • Kasowanie własnych postów - umożliwia użytkownikowi usuwanie jego postów z forum
 • Kasowanie postów przypisanych do dowolnej osoby - użytkownik może usunąć z bazy dowolny wpis6. Projekty - dostęp do modułu Projekty i Zadania. Użytkownik będzie mógł przeglądać, dodawać, edytować i projekty
 • Dostęp do własnych projektów (przypisanych do danej osoby) - minimalny poziom dostępu. Użytkownik będzie widział tylko projekty,
 • Dostęp do projektów przypisanych do innych osób - wysoki poziom dostępu. Użytkownik będzie widział wszystkie projekty, nie tylko tych, których sam dodał i są do niego przypisani, ale również projekty wszystkich innych użytkowników na Twoim koncie.
 • Dodawanie projektów - użytkownik z tymi uprawnieniami będzie mógł tworzyć nowe projekty
 • Edycja projektów własnych - uprawnia użytkownika do nanoszenia zmian tylko na projektach do niego przypisanych
 • Edycja projektów przypisanych do innych osób - użytkownik może modyfikować wszystkie projekty, w obrębie całego konta
 • Kasowanie projektów własnych - umożliwia użytkownikowi usuwanie jego projektów z bazy
 • Kasowanie projektów przypisanych do innych osób - użytkownik może usunąć z bazy dowolny projekt
7. Aktywności/Notatki - dostęp do wszystkich aktywności/notatek wszystkich użytkowników na koncie.
 • Zarządzanie rodzajem aktywności - możliwość dodawania nowych nazw aktywności. Bez tych uprawnień użytkownik, dodając do klienta nową aktywność, może wybrać tylko spośród istniejących już aktywności.8. Zadania - dostęp do zakładki Zadania w głównym menu
 • Dostęp do widoku kolumnowego zadań - użytkownik będzie mógł przeglądać zadania w widoku kolumnowym
 • Dodawanie zadań - zaznacz, jeśli chcesz żeby użytkownik mógł dodawać zadania


9. Czas pracy - dostęp do raportu czasu pracy
 • Dostęp do timesheetu innych osób - domyślnie użytkownik ma dostęp tylko do swojej karty pracy


10. Skrzynki e-mail - dostęp do ustawień skrzynek e-mail. Użytkownik będzie mógł zmieniać ustawienia istniejących skrzynek (np. stopki i automatyczne odpowiedzi) oraz dodawać i usuwać skrzynki.

11. Szablony e-mail - dostęp do szablonów e-maili. Użytkownik z tymi uprawnieniami może dodawać nowe szablony i korzystać z już istniejących. Usuwać i edytować istniejące szablony e-maili (gotowe odpowiedzi) będzie mógł, gdy będzie miał dostęp do Ustawień.
 • Edycja szablonów e-mail - użytkownik będzie mógł edytować szablony e-mail.


12. Forum sugestii - dostęp do menu "Fora" i wszystkie związane z tym uprawnienia, czyli dodawanie i usuwanie forów oraz wykonywanie akcji na postach (edytowanie, usuwanie, ukrywanie, odpowiadanie itp.).

13. Baza wiedzy - możliwość dodawania i usuwania baz wiedzy oraz manipulowania postami.

14. Strony - dostęp do tworzenia, usuwania i edycji statycznych stron w Sugesterze

15. Ustawienia forum/bazy wiedzy - umożliwia użytkownikom edycję wszystkich ustawień forów i baz wiedzy

16. Pliki - możliwość dodawania i manipulowania plikami w przypisanym do Sugestera dysku w chmurze.

17. Filtry - rola umożliwia użytkownikom tworzenie, usuwanie oraz edycję filtrów

18. Raporty - możliwość przeglądania raportów, w tym edytowania i wypełniania timesheetów (dziennych raportów pracy).

19. Menu "Skróty" - dostęp do skrótów.

20. Importy - możliwość importowania i eksportowania danych z konta.

21. VOIP - umożliwia użytkownikowi dostęp do modułu VOIP
 • Ustawienia VOIP - dostęp do konfiguracji modułu VOIP
 • Rozmowy przez VOIP - dostęp do rozmów
 • Nagrania rozmów - dostęp do nagranych rozmów
 • Usuwanie rozmów - użytkownik będzie mógł usuwać połączenia z listy22. Formularze - umożliwia dostęp do zakładki Formularze
 • Tworzenie formularzy - użytkownik z tymi uprawnieniami będzie mógł tworzyć nowe formularze
 • Edycja własnych formularzy - uprawnia użytkownika do nanoszenia zmian tylko w formularzach do niego przypisanych
 • Edycja formularzy przypisanych do dowolnej osoby - wysoki poziom dostępu. Użytkownik będzie widział wszystkie formularze, nie tylko tych, które sam dodał i są do niego przypisane, ale również formularze wszystkich innych użytkowników na Twoim koncie.
 • Kasowanie własnych formularzy - umożliwia użytkownikowi usuwanie jego formularzy z bazy
 • Kasowanie formularzy przypisanych do dowolnej osoby - użytkownik może usunąć z bazy dowolny formularz23. Wyniki formularzy - wgląd w wyniki formularzy

24. Marketing Automation - umożliwia dostęp do modułu Emailing i tworzenie kampanii mailingowych
 • Email marketing - dostęp do modułu Emailing
 • Lista unsubscribe - dostęp i edycja list osób wypisanych
 • Wysyłanie emaili do listy odbiorców - umożliwia wysyłkę kampanii mailingowej


25. Tagi - umożliwia userowi dostęp do tagów

26. Kategorie - umożliwia userowi dostęp do kategorii

27. Notyfikacje - umożliwia userowi otrzymywanie notyfikacji w systemie
 • Powiadomienia emailowe - umożliwia userowi otrzymywanie notyfikacji na adres email
28. Foldery - dostęp do opcji folderów

29. Lista kontaktów - dostęp do listy kontaktów

30. Użytkownicy - uprawnienia dla admina/ownera konta. Dostęp do profili uzytkowników
 • Grupy - umożliwia tworzenie grup w systemie
 • Role - umożliwia tworzenie i nadawanie ról


31. Działy - dostęp do tworzenia działów

32. Statusy - dostęp do tworzenia statusów

33. Wszystkie działy - umożliwia dostęp do wszystkich obiektów znajdujących się we wszystkich działach na koncie

34. Ustawienia konta - dostęp do konfiguracji modułów

35. Eksport danych - umożliwia eksportowanie danych
 • Eksport klientów - dostęp do eksportowania listy klientów


Dodatkowo na samym dole listy uprawnień masz pola:
 • ukryte pola - gdzie możesz wpisać ID pól, które mają być ukryte/blokowane dla danej roli
 • konfiguracja programistyczne - skrypty javascriptowe, css itp. aktywne dla danej roliPrzypisywanie roli do użytkownika

Jeśli stworzysz już rolę dla danego usera/grupy userów, nie zapomnij jej przypisać do tego użytkownika. W tym celu wejdź w Ustawienia>Użytkownicy, wybierz pracownika, któremu chcesz nadać nowe uprawnienia i w polu Uprawnienia wybierz rolę, którą właśnie stworzyłeś. Na koniec kliknij Zapisz.


 


Powrót


Dodaj komentarz