Ukrywanie pól na karcie klienta - konfiguracja roli

Utworzono: 2021-09-30
Ostatnia aktualizacja: 2021-10-07
Liczba odwiedzin posta: 25

Konfigurując uprawnienia użytkownikom czasami chcemy określić do jakich pól znajdujących się  na karcie klienta będą mieli dostęp. Na dole listy uprawnień znajdują się dwie opcje "Ukryte pola" oraz "Konfiguracja programistyczna".
 • W opcji "ukryte pola" - wpisujemy ID pól, które mają być ukryte/blokowane dla osób posiadającej rolę, którą właśnie konfigurujemy.
 • W polu "konfiguracja programistyczna" - wprowadzamy skrypty javascriptowe, css itp. aktywne dla danej roli. Pozwala to na programistyczną konfigurację systemu, np. zmianę kolorystyk, uwypuklenie wybranych pól na karcie klienta, ukrycie wizualne niektórych elementów. 

ID pól podglądu karty klienta różnią się, dlatego jeśli pole ma być całkowicie niedostępne dla użytkownika, to w polu "Ukryte pola" musimy wpisać dwa ID. Np ukrycie pola "E-mail" w widoku oraz edycji.

 • Widok karty: E-mail - block_client_email_show
 • Edycja karty: E-mail - block_client_email


 

Poniżej prezentujemy listę ID pól znajdujących się na karcie klienta, które należy wpisać w polu "Ukryte pola", aby ukryć je dla części użytkowników.


Widok karty klienta:

 • Status - block_client_status
 • E-mail - block_client_email_show
 • Telefon główny - block_p_phone_show
 • Telefon alternatywny - block_client_mobile_phone_show
 • PESEL - block_client_personal_number_show
 • WWW - block_client_www_show
 • Fax - block_client_fax_show
 • Opis - block_client_description_show
 • Scoring - block_client_score_show
 • Osoba odpowiedzialna - block_client_responsible_id_show
 • Tagi - block_client_tag_list_show
 • Projekty - block_client_projects_show
 • Dział - block_client_department_id_show
 • Firma/Osoba prywatna - Adres - block_client_street
 • Adres korespondencyjny - block_client_delivery_address
 • Bank i konto bankowe - block_client_register_number_show
 • Numer NIP - block_client_tax_no_show
 • REGON - block_client_register_number_show
 • Notatka - block_client_note_show
 • Domena - block_client_domain_show
 • Portal klienta - block_client_portal_link
 • Pola dodatkowe wszystkie - block_client_additional_fields_show


Edycja karty klienta:

 • Nazwa klienta - block_client_name
 • Status - block_client_status_id
 • Imię - block_client_first_name
 • Nazwisko - block_client_last_name
 • E-mail - block_client_email
 • Telefon główny - block_client_phone
 • Telefon alternatywny - block_client_mobile_phone
 • PESEL - block_client_personal_number
 • Stanowisko - block_client_position
 • WWW - block_client_www
 • Fax - block_client_fax
 • Opis i Avatar - block_client_avatar_fields
 • Scoring - block_client_score
 • ID klienta - block_client_external_id
 • Osoba odpowiedzialna - block_client_responsible
 • Tagi - block_client_tag_list
 • Kategoria - block_client_category_id
 • Projekt - block_client_project_id
 • Projekty - block_client_project_ids
 • Dział - block_client_department_id
 • Firma/Osoba prywatna - block_client_company_not_company
 • Ulica - block_client_street
 • Kod pocztowy - block_client_post_code
 • Miasto - block_client_city Województwo - block_client_province
 • Powiat - block_client_district
 • Kraj - block_client_country
 • Bank - block_client_bank
 • Konto bankowe - block_client_bank_account
 • Numer NIP - block_client_tax_no
 • REGON - block_client_register_number
 • Notatka - block_client_note
 • Nabywca - block_client_buyer_id
 • Rss url - block_client_rss_url
 • Dane wrażliwe - block_client_sensitive_data
 • Domena - block_client_domain
 • Portal klienta - block_client_portal_tmp
 • Zgłoszenia widoczne dla użytkownika - block_client_show_only_user_tickets
 • Które zgłoszenia pokazać na portalu i Adres portalu - portal_kind1


Powrót


Dodaj komentarz