Portal klienta

Utworzono: 2016-11-10
Ostatnia aktualizacja: 2019-05-15

Liczba odwiedzin posta: 1773

Portal klienta ma ułatwić Ci obsługę zgłoszeń jakie spływają do Sugestera, a Twoim klientom dać możliwość łatwego zgłoszenia i weryfikacji procesu realizacji takiego zgłoszenia. 

Poprzez portal Twój klient może otrzymać pomoc techniczną dotyczącą np działania aplikacji lub sprzętu, może zgłaszać usterki, ale też  zamówienia na nowe usługi/produkty.


Jak działa portal klienta


Portal umożliwia zalogowanemu użytkownikowi dodanie zgłoszenia oraz monitorowanie każdego z etapów realizacji tego zgłoszenia.
Oprócz dodanych z poziomu portalu zgłoszeń, klient logując się na portal, ma też dostęp do wszystkich maili, jakie do Ciebie wysłał.

W tym miejscu widać wszystkie maile wraz z odpowiedziami oraz zadania. Klient może sprawdzić jaki status ma zgłoszony przez niego problem, jaki jest termin realizacji i kto odpowiada za wykonanie zadania. Dodatkowo cała historia zgłoszeń jest dostępna w jednym miejscu, zarówno dla Ciebie jak i Twojego klienta. 
Oczywiście każdy klient ma dostęp tylko do swoich zgłoszeń. 

Portal Twojego klienta wygląda podobnie do tego poniżej:


 
 • zakładka Otwarte/Zamknięte - umożliwia monitorowanie aktualnych otwartych spraw i powrót do tych już rozwiązanych. Obsłużone zgłoszenie trafia do zakładki Zamknięte
 • przycisk  +Dodaj - umożliwia stworzenie nowego zgłoszenia, które zostaje automatycznie przekazane w formie zadania do Twoich pracowników, a Ty będziesz mógł zdecydować kto ma się nim zająć
 •   - oznacza ręczne dodanie zgłoszenia z poziomu portalu klienta
 •  - oznacza zgłoszenie przesłane drogą mailową (wiadomość email wysłana przez klienta)
 • Nowe, W trakcie - statusy zgłoszeń klienta, oznaczają etap realizacji zgłoszenia. Jeśli masz przypisane kolory do statusów zadań w Sugesterze, będą one widoczne przy nazwie statusu
 • - informacja o tym ile jest odpowiedzi w wątku
 • - kolorowa gwiazdka oznacza priorytet nadany zgłoszeniu przez operatora
Na portalu widoczna jest też data i godzina zgłoszenia oraz nazwa jego twórcy. W kolumnie Termin daty podświetlone na czerwono oznaczają, że przewidywany termin realizacji został przekroczony.

W portalu możesz też sortować dane w kolumnach, po kliknięciu na nagłówek kolumny.


Zgłoszenia z portalu widoczne w Sugesterze


Zadania, jakie są dodawane przez portal, pojawiają się w Sugesterze w Inboxie w folderze Do przydzielenia. Dzięki temu możesz z tego miejsca łatwo delegować zadania w swoim teamie. Po przydzieleniu zadania jednemu ze swoich pracowników oraz podania terminu wykonania, klient widzi na swoim portalu, kto zajmuje się jego sprawą i kiedy może liczyć na rozwiązanie problemu. Z poziomu Sugestera zgłoszenie jest widoczne jako zadanie i jest obsługiwane przez Twojego pracownika jak standardowe zadanie generowane w systemie.
Aktywowanie portalu


Portal możesz udostępnić wszystkim swoim klientom lub tylko wybranym.

1. Jeśli chcesz udzielić dostępu do portalu wszystkim swoim klientom, bez wyjątku:
 • wejdź w Ustawienia>Konfiguracja helpdesku > checkbox Portal klienta
 • skopiuj link jaki pojawi się po zaznaczeniu checkboxu i roześlij go swoim klientom
 • klient korzysta zawsze z tego linku, by wejść na swój portal
2. Jeśli chcesz udzielić dostępu do portalu wybranym klientom:
 • wejdź w zakładkę Klienci, wybierz danego klienta, kliknij Edytuj, rozwiń Więcej opcji, a następnie zaznacz checkbox Portal klienta
 • wybierz jakie zgłoszenia mają się wyświetlać na portalu: wszystkie, w zależności od daty lub może tylko nowo utworzone
 • wyślij link jaki zostanie wygenerowany do swojego klienta, który pojawi się w głównym widoku na karcie klienta
 • klient korzysta zawsze z tego linku, by wejść na swój portal
 


Powrót


Dodaj komentarz