Import bazy klientów do Sugestera

Utworzono: 2015-07-17
Ostatnia aktualizacja: 2021-05-12
Liczba odwiedzin posta: 5354

W Sugesterze masz możliwość importu bazy klientów. Obsługiwane formaty plików importu to XLS i CSV.

Importowane pliki nie powinny mieć więcej niż 5 000 rekordów.


W tym artykule znajdziesz:

  • jak zaimportować bazę klientów do Sugestera
  • co to jest strategia duplikatów
  • po jakich danych są łączeni klienci przy kolejnym imporcie


Importowanie bazy klientów


Jeśli chcesz przenieść swoją bazę klientów z innego systemu lub wgrać nowe rekordy wystarczy, że skorzystasz z opcji Importu w Sugesterze. W tym celu wejdź w Ustawienia > Importy/Eksporty > Nowy import > Importuj klientów

 Zobaczysz następujący ekran:

Krok IKliknij przycisk Dodaj załącznik i wybierz z dysku plik z bazą klientów, który chcesz zaimportować.

Jeśli chcesz nadać podczas importu domyślne statusy, tagi, kategorie, działy i osoby odpowiedzialne dla swoich klientów, możesz to zrobić w tym miejscu. 

Kliknij przycisk Dalej.

Pojawi się okienko, które będzie mówić o postępie pobierania danych do importuKrok II

Po pobraniu danych zobaczysz tabelę podobną do tej poniżej. Zobaczysz ekran, na którym możesz dostosować konfigurację pól - to znaczy zdecydować, która kolumna w Twoim pliku CSV/XLS ma odpowiadać jakiemu polu na karcie klienta w Sugesterze.

Możesz zaznaczyć checkbox Plik posiada nagłówki, żeby system automatycznie przypasował nagłówki do treści w kolumnach lub sam możesz je przyporządkować. Jeśli nie chcesz importować jakiejś kolumny, w nagłówku wybierz pozycję Pomiń.

Po zweryfikowaniu, czy konfiguracja jest poprawna, kliknij przycisk Importuj dane.Po zaimportowaniu danych system pokaże Ci tabelę z historią importów, gdzie będziesz mógł sprawdzić ile rekordów zaimportowano i czy były jakieś błędy.Strategia duplikatów


Możesz wybrać strategię zdublowanych rekordów podczas importu. W polu Strategia duplikatów możesz wybrać jedną z dostępnych opcji:

Twórz nowy - oznacza, że podczas importu, jaki właśnie wykonujesz system ma dodać wszystkie rekordy, niezależnie od duplikatów jakie mogą się pojawić w Twoim pliku

Aktualizuj istniejący - oznacza, że podczas importu system zawsze nadpisze dane, które już istnieją

Ignoruj wpis - oznacza, że system pominie importowanie rekordów, które istnieją już w bazie


Łączenie klientów przy kolejnym imporcie


Jeśli co jakiś czas wygrywasz nową bazę i korzystasz ze strategii duplikatów Aktualizuj istniejący lub Ignoruj wpis musisz pamiętać, że klienci łączą się w systemie po wyszczególnionych poniżej danych w następującej kolejności:

ID klienta, NIP, email, telefon główny, telefon komórkowy

Oznacza to, że wgrywając nową bazę i zaznaczając w polu Strategia duplikatów > Aktualizuj wpis system w pierwszej kolejności próbuje dopasować rekordy na podstawie zawartości kolumny ID klienta, jeśli nie znajdzie po ID - szuka po numerze NIP, jeżeli nie znajdzie po NIP wyszukuje po adresie email itd. i nadpisuje dane.

Jeżeli system nie znajdzie rekordów po wyżej wymienionych danych, zaczyna szukać po danych z kontaktów (głównego i dodatkowych) - email, telefon główny, telefon komórkowy
 

Jeżeli Sugester nie przyjmuje pliku i zwraca błąd, przeczytaj artykuł Jak przygotować plik z danymi klientów, aby poprawnie zaimportować go do Sugestera

 

Masz możliwość usunięcia zaimportowanych klientów. w tym celu kliknij przycisk Usuń stworzonych klientów.Ważne: system nie usunie rekordów, które zostały ręcznie edytowane bądź nadpisane przez kolejny import klientów.

 Powrót


Dodaj komentarz