Raport aktywności użytkownika

Utworzono: 2017-12-15
Ostatnia aktualizacja: 2022-08-25

Liczba odwiedzin posta: 2359

Raport aktywności użytkowników umożliwia monitorowanie, analizowanie i prowadzenie statystyk dotyczących działań podejmowanych przez pracowników w firmie. Pozwala w łatwy sposób na weryfikację efektywności pracownika w określonym przedziale czasowym zarówno w odniesieniu do niego samego jak i w porównaniu z innymi członkami zespołu.

Raport pozwala szybko zmierzyć, który z pracowników ile połączeń telefonicznych obsłużył,  kto najwięcej wysyła maili czy generuje zadań.

W tym artykule znajdziesz:
  • co to jest raport aktywności użytkowników
  • co pokazują wykresy graficzne raportu
  • jak przeglądać statystyki w rozbiciu na poszczególne aktywności


1. Raport aktywności użytkowników

W Sugesterze raport aktywności użytkowników to:
  • przejrzyste raporty wizualne
  • monitorowanie działań podejmowanych przez użytkowników
  • śledzenie statystyk
  • możliwość analizowania efektywności użytkownika w rozbiciu na aktywności
Na podstawie działań użytkownika w systemie, możliwe jest wyświetlanie następujących aktywności: emaile wysłane, stworzone zadania, połączenia VOIP, dodane do klienta notatki oraz wszystkie dodane ręcznie na karcie klienta aktywności np. spotkanie z klientem, rozmowa itd.

screenshot pomoc

W raporcie dostępne są filtry:

Data od/do - wybierz zakres czasu, z którego chcesz wygenerować raport
Grupowanie - umożliwia wybranie zakresu czasu, na podstawie którego mają być grupowane wartości - dzień, tydzień, miesiąc, kwartał lub rok.
Utworzył - w tym miejscu możesz wybrać użytkownika/użytkowników, których aktywności chcesz zobaczyć
Dział - możesz wybrać dział, którego użytkowników chcesz porównać
Klienci - możesz wybrać dla jakiego klienta/klientów mają być wyświetlane aktywności
Status klienta - możesz wybrać status klienta, dla którego chcesz zobaczyć aktywności użytkownika
Status interesu - możesz wybrać status interesu, dla którego chcesz zobaczyć aktywności użytkownika
 

2. Wykresy graficzne raportu

Raport zawiera kilka wykresów, dzięki którym szybko zobaczysz, jak pracuje Twój zespół. Dzięki wykresom możesz porównać wyniki poszczególnych pracowników i sprawdzić z czym mają problemy, co powinni poprawić, a w jakich obszarach radzą sobie świetnie.

Dane w raporcie wyświetlane są na 3 typach wykresów opisanych poniżej.

Wykres liniowy

Wykres pokazuje liczbę poszczególnych aktywności w określonym przedziale czasowym. Na osi X widoczna jest jednostka czasu, na osi Y - liczba aktywności. Domyślnie wyświetlany jest wykres wszystkich danych dla wszystkich użytkowników, natomiast zawsze możesz wybrać, które aktywności chcesz zobaczyć.

Uwaga! Jeśli wybierzesz zakres dat w obrębie jednego dnia, ten wykres się nie wyświetli.

screenshot pomoc

Wykres słupkowy

Na tym wykresie każdy wiersz reprezentuje liczbę i rodzaj aktywności konkretnego usera. Dzięki niemu możesz porównywać efektywność poszczególnych pracowników.

screenshot pomoc

Wykres kołowy

Ten wykres przedstawia udział konkretnego użytkownika/użytkowników w sumie całkowitej aktywności w danym przedziale czasowym. Każda aktywność to oddzielny diagram kołowy.

screenshot pomoc

 

3. Jak przeglądać statystyki w rozbiciu na poszczególne aktywności

Na wykresach możesz porównywać wyniki poszczególnych użytkowników w odniesieniu do konkretnych aktywności.

Jeśli chcesz np. porównać tylko wysyłkę maili 2 pracowników, odznacz po prostu nad wykresem pozostałe przyciski i zostaw aktywny E-mail wysłany.

screenshot pomoc
 

Zarządzaj całą swoją firmą w jednej aplikacji. Wypróbuj Sugester przez 30 dni za darmo!

Rozpocznij darmowy okres testowy


Powrót


Dodaj komentarz