Filtrowanie wiadomości/zadań zawierające jakiś wyraz lub wyrazy (OR, AND)

Utworzono: 2016-10-05
Ostatnia aktualizacja: 2016-10-27

Liczba odwiedzin posta: 1246

Dodaliśmy do filtrów nowe rozszerzenie - od teraz obsługują funkcję OR/AND. Jeśli chcesz, by filtr, który tworzysz był jeszcze skuteczniejszy, zastosuj tę funkcję przy wypełnianiu pól - Nadawca, Tytuł, Treść. Im więcej pól wypełnisz w ten sposób, tym filtr będzie dokładniejszy. 

Pamiętaj, że jeśli zastosujesz regułę OR np. w polu Tytuł wpiszesz - tak OR nie, system będzie filtrował wszystkie maile, które zawierają w tytule słowo "tak" lub "nie". 

Jeśli natomiast użyjesz reguły AND np. w polu Tytuł wpiszesz - tak AND nie, system będzie brał pod uwagę tylko te maile, które w swoim tytule zawierają oba słowa "tak" i " nie".

Ważne: OR/AND należy zawsze wpisywać w filtrach CapsLockiem.Powrót


Dodaj komentarz