Własny filtr - spam

Utworzono: 2015-08-24
Ostatnia aktualizacja: 2021-11-10

Liczba odwiedzin posta: 4371

W Sugesterze istnieje możliwość tworzenia własnych filtrów e-maili. W ten sposób możesz własnoręcznie tworzyć reguły, na podstawie których niektóre wiadomości będą oznaczane jako spam.

Nowy filtr można utworzyć na trzy sposoby:

Dodawanie filtra z poziomu ustawień konta
 

Klikając w Ustawienia > Ustawienia Konta > Automatyzacja > Filtry > Dodaj filtr

Zobaczysz następujące menu:

screenshot zuzanna test

Aby określone wiadomości trafiały do spamu, uzupełnij pola:

Rodzaj - wybierz rodzaj filtru, jaki chcesz stworzyć. W tym przypadku będzie to Spam.

Nazwa filtru - wpisz nazwę, która pozwoli Ci się zorientować, czego dany filtr dotyczy

Nadawca - wpisz cały adres lub jego fragment, by filtr zadziałał. Jeśli wpisujesz więcej niż jeden adres, użyj spójników OR/AND.

Odbiorca - wybierz odbiorcę z listy. Pamiętaj, filtr zadziała tylko w przypadku, jeśli odbiorcą danej wiadomości będzie ten wybrany w tym miejscu.

Tytuł - wpisz całe tytuły wiadomości lub ich fragment. Jeśli wpisujesz więcej niż jeden tytuł, użyj spójników OR/AND.

Treść - wprowadź treść e-maila, która ma powodować działanie filtru. Uwaga: filtr będą uruchamiały wiadomości o treści identycznej z zawartością tego pola, a nie tylko zawierające jego treść.

Ignoruj wielkość liter - zaznacz ten checkbox jeśli uzupełniasz pole Tytuł.

Używaj spójników - zaznacz ten checkbox, żeby filtr poprawnie działał jeśli używasz spójników OR/AND.

Odbiorca w CC lub BCC - jeśli chcesz, aby system brał pod uwagę także Odbiorcę, który jest w CC lub BCC zaznacz ten checkbox

Pamiętaj, że jeśli zastosujesz regułę OR np. w polu Tytuł wpiszesz - tak OR nie, system będzie filtrował wszystkie maile, które zawierają w tytule słowo "tak" lub "nie". 
Jeśli natomiast użyjesz reguły AND np. w polu Tytuł wpiszesz - tak AND nie, system będzie brał pod uwagę tylko te maile, które w swoim tytule zawierają oba słowa "tak" i " nie".
Ważne: 
OR/AND należy zawsze wpisywać w filtrach CapsLockiem.​​​​​​
 

Dodawanie filtra z poziomu konkretnej wiadomości e-mail


filtr
 

Dodawanie filtra bezpośrednio z listy maili


screenshot zuzanna test

Zarówno z poziomu pojedynczego maila jak i listy maili zostaniesz przekierowany do formatki opisanej w punkcie pierwszym.
 

Zarządzaj całą swoją firmą w jednej aplikacji. Wypróbuj Sugester przez 30 dni za darmo!

Rozpocznij darmowy okres testowy


Powrót


Dodaj komentarz