Własny filtr - spam

Utworzono: 2015-08-24
Ostatnia aktualizacja: 2017-08-09

Liczba odwiedzin posta: 1962

W Sugesterze istnieje możliwość tworzenia własnych filtrów e-maili. W ten sposób możesz własnoręcznie tworzyć reguły, na podstawie których niektóre wiadomości będą oznaczane jako spam.

Nowy filtr można utworzyć na dwa sposoby:

  • z poziomu konkretnej wiadomości e-mail 

  • lub klikając w Ustawienia > Ustawienia Konta > Automatyzacja > Filtry > Dodaj filtr.

Zobaczysz następujące menu:
Aby określone wiadomości trafiały do spamu, uzupełnij pola:

Rodzaj - wybierz rodzaj filtru, jaki chcesz stworzyć. W tym przypadku będzie to Spam.

Nazwa filtru - wpisz nazwę, która pozwoli Ci się zorientować, czego dany filtr dotyczy

Priorytet - zaznacz jak ważny jest dla Ciebie ten filtr (im wyższy, tym ważniejszy)

Nadawca - wpisz cały adres lub jego fragment, by filtr zadziałał. Jeśli wpisujesz więcej niż jeden adres, użyj spójników OR/AND.

Odbiorca - wybierz odbiorcę z listy. Pamiętaj, filtr zadziała tylko w przypadku, jeśli odbiorcą danej wiadomości będzie ten wybrany w tym miejscu.

Tytuł - wpisz całe tytuły wiadomości lub ich fragment. Jeśli wpisujesz więcej niż jeden tytuł, użyj spójników OR/AND.

Treść - wprowadź treść e-maila, która ma powodować działanie filtru. Uwaga: filtr będą uruchamiały wiadomości o treści identycznej z zawartością tego pola, a nie tylko zawierające jego treść.

Ignoruj wielkość liter - zaznacz ten checkbox jeśli uzupełniasz pole Tytuł.

Używaj spójników - zaznacz ten checkbox, żeby filtr poprawnie działał jeśli używasz spójników OR/AND.

Pamiętaj, że jeśli zastosujesz regułę OR np. w polu Tytuł wpiszesz - tak OR nie, system będzie filtrował wszystkie maile, które zawierają w tytule słowo "tak" lub "nie". 

Jeśli natomiast użyjesz reguły AND np. w polu Tytuł wpiszesz - tak AND nie, system będzie brał pod uwagę tylko te maile, które w swoim tytule zawierają oba słowa "tak" i " nie".

Ważne: OR/AND należy zawsze wpisywać w filtrach CapsLockiem.
 

  • Filtr można również tworzyć bezpośrednio z listy Powrót


Dodaj komentarz