Własne pola w interesach

Utworzono: 2016-08-05
Ostatnia aktualizacja: 2019-08-20

Liczba odwiedzin posta: 2029

Do interesów możesz dodać własne pola. Pozwala to na przechowywanie informacji, na których nie ma miejsce w domyślnym formularzu. Aby dodać własne pole do interesów, wybierz z głównego menu CRM > Interesy. System przeniesie Cię do listy Twoich interesów. W prawym górnym rogu kliknij ikonkę koła zębatego i wybierz z niego pozycję Dodaj własne pole.Własne pole można dodać też bezpośrednio z ekranu edycji interesu, po rozwinięciu Więcej opcji:Na kolejnym ekranie wybierz nazwę dla pola (np. Numer klienta), rodzaj pola (czyli jaki typ treści ma ono zawierać) oraz zdecyduj, czy jego zawartość ma być wyświetlana w głównym widoku zakładki Interesy (Czy wyświetlać na liście). Uwaga: jeśli nie masz pewności, który rodzaj pola wybrać, pozostaw wartość domyślną - Pole tekstowe.  Następnie kliknij Zapisz. Gotowe!


 


Powrót


Dodaj komentarz