Kto może obsługiwać formularze - role w formularzach

Utworzono: 2022-02-08
Ostatnia aktualizacja: 2022-06-21
Liczba odwiedzin posta: 324

Domyślnie dostęp do formularzy - podglądu, obsługi, wyników mają wszyscy użytkownicy (oprócz domyślnej roli Gość i Użytkownik ograniczony do helpdesku). Administrator/właściciel konta może jednak zawsze zmodyfikować poziomy dostępu w zależności od uprawnień/roli danego użytkownika w firmie. Tworząc nową rolę i nadając ją konkretnym użytkownikom można precyzyjnie określić czy dany pracownik ma mieć czy też nie dostęp do modułu formularze, a jeśli tak to w jakim zakresie.

Poziom dostępu do formularzy określamy podczas tworzenia roli dla użytkownika (wszystko na temat ról znajduje się w artykule Uprawnienia/role użytkowników).

Aby nadać konkretne uprawnienia w przypadku obsługi formularzy, należy wykonać następujące kroki:
  1. wejść w Ustawienia > Użytkownicy > Role > Dodaj nową rolę
  2. zescrollować stronę do pozycji Formularze i zaznaczyć odpowiednie checkboxy. Odznaczony checkbox oznacza brak dostępu do tego typu danych
W przypadku formularzy można konfigurować następujące uprawnienia:

 Formularze - zaznaczony chekbox umożliwia dostęp do zakładki Formularze
  • Tworzenie formularzy - użytkownik z tymi uprawnieniami będzie mógł tworzyć nowe formularze
  • Edycja własnych formularzy - uprawnia użytkownika do nanoszenia zmian tylko w formularzach do niego przypisanych
  • Edycja formularzy przypisanych do dowolnej osoby - wysoki poziom dostępu. Użytkownik będzie widział wszystkie formularze, nie tylko tych, które sam dodał i są do niego przypisane, ale również formularze wszystkich innych użytkowników na koncie.
  • Kasowanie własnych formularzy - umożliwia użytkownikowi usuwanie jego formularzy z bazy
  • Kasowanie formularzy przypisanych do dowolnej osoby - użytkownik może usunąć z bazy dowolny formularz
Wyniki formularzy - wgląd w wyniki formularzy
 

Zarządzaj całą swoją firmą w jednej aplikacji. Wypróbuj Sugester przez 30 dni za darmo!

Rozpocznij darmowy okres testowy


Powrót


Dodaj komentarz