Opis oznaczeń i kolorów w module VoIP

Utworzono: 2016-03-29
Ostatnia aktualizacja: 2017-07-06
Liczba odwiedzin posta: 1052

Lista rozmów w podłączonej usłudze VoIP znajduje się w górnym menu w zakładce VoIP.
Po każdej zakończonej rozmowie (lub podczas jej trwania) można wejść w tą zakładkę (lub ją odświeżyć) i w danej rozmowie wpisać notatkę dotyczącą ustaleń z klientem.Opis kolumn w zakładce VOIP:

Numer dzwoniącego - w przypadku połączenia przychodzącego wyświetlane są informacje jaki numer do nas dzwonił. Jeśli numer jest już zapisany w bazie klientów w Sugesterze, wyświetli się pełna nazwa tego klienta wraz z jego numerem. W przypadku połączenia wychodzącego pojawia się ikonka słuchawki.

Numer docelowy - numer, na jaki dzwonią do nas klienci lub nazwa i numer telefonu klienta (w przypadku połączeń wychodzących).

Odbiorca - nazwa kolejki na koncie w Telecube. Często w firmie wykorzystywanych jest kilka różnych numerów telefonów.

Notatka - umożliwia zapisanie ustaleń/tematów poruszanych podczas rozmowy. Dzięki temu łatwiej przy następnej rozmowie odnieść się do wcześniejszej komunikacji. Aby dodać notatkę wystarczy kliknąć w numer telefonu lub ikonkę ołówka

Operator - imię i nazwisko konsultanta, który odebrał połączenie. Uwaga! Te dane są uzupełniane tylko i wyłącznie w przypadku, jeśli konsultant uzupełni notatkę do rozmowy. Jeśli tego nie zrobi, kolumna pozostanie pusta. Można też u dostawcy usługi ustawić numery wewnętrzne, wtedy w tej kolumnie będzie się wyświetlał numer wewnętrzny

Długość rozmowy - naliczany w sekundach czas rozmowy

Status - informacje czy połączenie zostało odebrane/nieodebrane

Stworzono - data i godzina połączeniaW widoku listy połączeń na ekranie VoiP na czerwono są zaznaczone rozmowy, które są nieopisane i trzeba je opisać.
Gdy ktoś próbował się dodzwonić, a wszystkie linie były zajęte, to w kolumnie Długość rozmowy jest wpisane 0 i opisy są wyszarzone. Gdy ten numer się w końcu dodzwoni - jest już opisany zwykłą ciemną czcionką.Gdy ktoś próbował się dodzwonić i mu się nie udało, to w kolumnie Długość rozmowy jest czarne 0. W takiej sytuacji powinniśmy oddzwonić do klienta.Powrót


Dodaj komentarz