Statusy rozmów w module VoIP

Utworzono: 2016-04-28
Ostatnia aktualizacja: 2017-06-07

Liczba odwiedzin posta: 425

Moduł VoIP Sugestera pozwala na dokładne śledzenie statusu każdej rozmowy. Poniżej zamieszczamy opisy poszczególnych statusów informujących o technicznym przebiegu rozmowy.NO_ANSWER - Nie odebrano rozmowy
hangup - Odłożono słuchawkę
queue_hangup - Odłożono słuchawkę w czasie, kiedy była prowadzona inna rozmowa

ORIGINATOR_CANCEL - Dzwoniący przerwał połączenie zanim rozmowa została odebrana
UNALLOCATED_NUMBER - Dzwoniący chciał połączyć się z numerem nieprzypisanym do słuchawki

call_end - Rozmowa zakończyła się normalnie
NORMAL_CLEARING - Rozmowa zakończyła się normalnie
answer - Rozmowa została odebrana
call_start - Rozmowa została rozpoczęta poprawnie


Powrót


Dodaj komentarz