Kasowanie i edycja pól własnych

Utworzono: 2018-09-19
Ostatnia aktualizacja: 2018-09-27

Liczba odwiedzin posta: 420

Jeżeli zdarzy się, że dodane przez Ciebie pole znalazło się nie w tym miejscu co trzeba, chcesz zmienić kolejność wyświetlania wszystkich pól lub wkradła się "literówka" w nazwie, którą trzeba jak najszybciej poprawić, możesz skorzystać z edycji pól własnych, którą znajdziesz, wchodząc w Ustawienia>Ustawienia konta>Zaawansowane. Wystarczy, że w oknie Pola dodatkowe klikniesz zielony przycisk Edytuj
Pojawi się okno do konfiguracji pól własnych. Z tej pozycji możesz dodać, usunąć lub zmienić pole.


Kasowanie pól

Żeby skasować pole:

1. Kliknij na pole, które chcesz usunąć. Nazwa pola zostanie podświetlona na niebiesko.

2. Kliknij przycisk "x". Pole zostanie usunięte z listy
3. Kliknij Zmień
4 Kliknij Zapisz
UWAGA! Jeśli kasujesz pole własne, pamiętaj, że dane z tego pola zostaną usunięte ze wszystkich klientów w Twoim CRMie.

Pamiętaj, że jeśli kasujesz pole własne, nie możesz dokonywać innych zmian na pozostałych polach w tym samym czasie. Usuwanie pola musi być osobną aktywnością, zakończoną kliknięciem przycisku Zmień i Zapisz. Dopiero po tej czynności możesz wrócić do konfiguratora i dokonać innych zmian jak edycja nazwy czy zmiana kolejności.

Aktywność kasowania pola nie może być łączona z żadną inną aktywnością. W przeciwnym razie ryzykujesz zmianami w istniejących już polach własnych.


Dodawanie pola własnego

Pole własne możesz dodać, korzystając z podpowiedzi w artykule Własne pola w klientach. Jeśli jednak potrzebujesz kilku zmian na raz, skorzystaj ze sposobu dodawania pola własnego opisanego poniżej:

1. Wejdź w Ustawienia>Ustawienia konta>Zaawansowane>Pola dodatkowe>Edytuj

2. Kliknij ikonkę "+", by dodać nowe pole3. Nowe pole pojawi się na końcu Twojej listy wszystkich pól z liczbą porządkową odpowiadającą kolejnemu polu. W polu Opis wpisz jego nazwę.4. Kliknij Zmień

5. Kliknij Zapisz na dole strony


Zmiana kolejności pól

Jeśli chcesz zmienić kolejność wyświetlanych pól, ustawić je alfabetycznie lub tematycznie, skorzystaj ze strzałek "góra"/"dół" znajdujących się w konfiguratorze.

1. Klikając strzałkę "góra", przesuwasz swoje pole na początek listy, klikając  strzałkę 'dół" - na jej koniec.2. Kiedy Twoje pole znajdzie się w miejscu, w którym być powinno - kliknij Zmień

3. Kliknij Zapisz

Przy zmianie kolejności pól możesz w jednej sesji (bez klikania za każdym razem po pierwszej zmianie Zmień>Zapisz) edytować kolejność dowolną ilość razy.


Zmiana nazwy pola

Aby zmienić nazwę:

1. Kliknij na pole, którego nazwę chcesz zmienić. Nazwa pola zostanie podświetlona na niebiesko.

2. W polu Opis wpisz nową nazwę.

3. Kliknij Zmień

4. Kliknij Zapisz

Zmieniając nazwę możesz jednocześnie dokonać zmian w kolejności pól i dopiero zapisać zmiany. Jeśli chcesz możesz też "za jednym zamachem" dodać nowe pole, następnie przesunąć je o kilka miejsc w górę lub w dół, w zależności od kolejności wyświetlania, a na koniec zmienić jeszcze jego pierwotną nazwę. Po kliknięciu Zmień i Zapisz, wszystkie zmiany zostaną zapisane i nie wpłyną na informacje wpisane w pozostałych polach własnych.

  


Powrót


Dodaj komentarz